ПРИХВАТЉИВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ И ТРОШКОВИ У ОКВИРУ МЕРЕ 3

Više
04 dec 2018 09:55 #35145 od Prvulović Teodor
Prvulović Teodor je napravio novu temu: ПРИХВАТЉИВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ И ТРОШКОВИ У ОКВИРУ МЕРЕ 3
Свака инвестиција која ће бити предмет захтева за одобравање пројекта може да се састоји од прихватљивих и неприхватљивих трошкова. Прихватљиве инвестиције и трошкови у оквиру Мере 3 утврђени су у Листи прихватљивих инвестиција и трошкова (Прилог 1 Правилника и Прилог 1 овог Водича).
Инвестиције и трошкови који ће бити прихватљиви у току одређеног позива биће прецизирани у самом тексту сваког јавног позива. Прихватљиве инвестиције се одређују према мери, према сектору и према типу (изградња, опрема, механизација).
Прихватљиве инвестиције и трошкови у оквиру Мере 3 су: -
изградња (изградња, грађење, доградња) или побољшање (реконструкција, санација или адаптација) непокретне имовине у складу са законом којим се уређује планирање и изградња –
куповина новe опреме, машина и механизације, укључујући компјутерске програме који омогућавају производне процесе –
општи трошкови - трошкови настали за консултантске услуге, студије изводљивости и остале услуге за припрему, прибављање, односно израду документације за остваривање права на одобравање пројеката као и остваривање права на одобравање исплате ИПАРД подстицаја
Прихватљиви трошак је трошак спровођења финансиране активности (настао у сврху набавке робе, радова или услуга) и мора да се односи на исплате које изврши подносилац захтева, односно корисник ИПАРД подстицаја. Доказује се рачунима и другим рачуноводственим документима у складу с важећим прописима. Прихватљиви трошак се израчунава када се од укупног износа прихватљиве инвестиције одбије износ неприхватљивих трошкова, у које спада и порез на додату вредност (ПДВ). Наведени трошкови сматрају се прихватљивим до тржишне вредности имовине, у складу са прописом којим се прописује методологија за утврђивање референтних цена инвестиција за обрачун ИПАРД подстицаја.

Теодор Првуловић
ПССС Неготин

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.124 sekundi