Prednosti IPARD-a Violeta Petrović-Luković

Više
29 sep 2018 15:13 #34496 od Petrović-Luković Violeta
Petrović-Luković Violeta je napravio novu temu: Prednosti IPARD-a Violeta Petrović-Luković
Najveće prednosti koje IPARD donosi u nacionalne sisteme podrške poljoprivredi su mogućnost dugoročnog planiranja i transparentnost isplate sredstava.
Za IPARD II program je karakteristično da je veoma zahtevan i potrebno je pribaviti obimnu dokumentaciju i obaviti detaljne pripreme.
Naši poljoprivredni proizvođači bi trebalo da budu spremni da ozbiljno pristupe, dobro odaberu formu podrške i pripreme svu neophodnu dokumentaciju. Ukoliko poseduje neophodna znanja i veštine, svaki podnosilac može samostalno da pripremi zahtev za odobravanje projekta, zahtev za isplatu podsticaja, ili zahtev za izmenu odobrenog projekta.
Podnosilac ne mora sam da preduzima sve aktivnosti vezane za podneti zahtev, već može ugovoriti stručnu pomoć preduzetnika ili privrednog društva. Treba uvek imati na umu da investicija ne sme biti započeta pre nego što je projekat odobren (osim opštih troškova) registrovanog za pružanje konsultantskih usluga. Za pripremu tehničke dokumentacije, izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu, studije izvodljivosti i druge studije u vezi sa projektom, podnosilac može angažovati potrebne stručnjake – arhitekte, inženjere, odnosno druge preduzetnike i pravna lica registrovana za obavljanje navedenih poslova u okviru odgovarajuće delatnosti.
U slučaju da se podnosilac odluči na angažovanje konsultanta, odnosno drugih stručnih lica važno je da ima u vidu da ovaj trošak spada u prihvatljive troškove, odnosno za isti se, prema propisanim kriterijumima može ostvariti IPARD podsticaj.
Podršku u pripremi zahteva za odobravanje projekta i zahteva za odobravanje isplate pružaju i Poljoprivredne savetodavne istručne službe Srbije i Poljoprivredna stručna služba prošle obuku MPŠV, a imaju i dobro razvijenu mrežu, a na raspolaganju je MPŠV. Da bi ostvarili sredstva iz IPARD II programa potencijalni korisnici nakon odobravanja projekta najpre sami finansiraju celu odobrenu investiciju, a tek nakon završenog postupka pred UAP mogu da očekuju IPARD podsticaj. Sredstva obezbeđuju iz sopstvenih izvora ili iz kredita poslovnih banaka.
Korisnik je takođe dužan da se pridržava odobrenog projekta i u toku petogodišnjeg perioda nakon isplate podsticaja prihvata kontrole i daje na uvid dokumentaciju vezanu za odobreni projekat ovlašćenim licima UAP, organa nadležnog za reviziju sistema sprovođenja programa Evropske unije, Nacionalnog fonda Ministarstva finansija, Evropske komisije, Evropskog revizorskog suda i Evropske kancelarije za borbu protiv prevara (OLAF). Korisnik je dužan da u tom roku održi investiciju: ne sme da otuđi objekat, da mu promeni namenu, niti da da promeni namenu ili otuđi mašine, odnosno omogući korišćenje predmeta investicije od strane drugih lica po bilo kom osnovu.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.761 sekundi