Elementi složenog biznis plana - IPARD

Više
14 sep 2018 07:27 #34246 od Starinac Zoran
Starinac Zoran je napravio novu temu: Elementi složenog biznis plana - IPARD
Biznis planom se potvrđuje ekonomska isplativost investicije.Za investicije preko 50.000 Eur-a potrebno je izraditi složen poslovni plan.Pored osnovnih elemenata koi čine i jednostavni poslovni plan a to su:
-Osnovni podaci o podnosiocu zahteva i predmetu investicije,
-Struktura i obim proizvodnje,
.Materijalni inputi i radna snaga,
-Podaci o osnovnim sredstvima i obračun amortizacije,
-Projekcija plana prodaje,formiranje ukupnog prihoda,
-Struktura i dinamika ulaganja i izvori finansiranja (korišćenje i otplata kredita)
Na osnovu dobijenih vrednosti pristupa se statičkoj i dinamičkoj oceni .Za razliku od jednostavnog poslovnog plana,kod složenog poslovnog plana potrebno je uraditi projekciju bilansa uspeha,novčanog toka,ekonomskog toka i bilansa stanja.
Statička ocena opravdanosti se ocenjuje na osnovu:
1.Koeficijent tekuće likvidnosti= obrtna imovina/kratkoročne obaveza -veće ili jednako 0,9
2.Odnos prihoda i rashoda= ukupni prihodi/ukupni rashodi -veće ili jednako 1
3.Odnos obaveza i kapitala=ukupne obaveze (kratk.+dug.)/kapital i rezerve -manje ili jednako 4
Pored ovih pokazatelja ,na osnovu projektovanog bilansa uspeha i bilansa stanja izračunava se neto sadašnja vrednost investicije kao i interna stopa rentabilnosti (koja mora biti veća od projektovane diskontne stope)

Dipl.inž AE Zoran Starinac
PSSS Kruševac

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.636 sekundi