Неприхватљиви трошкови

Više
12 sep 2018 16:28 #34222 od Pavlović Goran
Pavlović Goran je napravio novu temu: Неприхватљиви трошкови
Право на ИПАРД подстицаје не може да се оствари за:
1) порезе, укључујући ПДВ;
2) царине, увозне и друге дажбине;
3) куповину, закуп или лизинг земљишта и постојећих објеката, без обзира на то да ли ће лизинг резултирати променом власништва;
4) казне, финансијске пенале и судске трошкове;
5) трошкове пословања;
6) половну механизацију и опрему;
7) банкарске трошкове, трошкове гаранција и сличне трошкове;
8) трошкове конверзије, трошкове и губитке у погледу курсне разлике у вези са ИПАРД наменским рачуном, као и друге чисто финансијске трошкове;
9) доприносе у натури;
10) трошкове одржавања, амортизације или закупа;
11) набавку предмета инвестиције путем лизинга, компензације, асигнације и цесије или набавку на други начин који представља гашење обавезе путем пребијања дуга;
12) набавку предмета инвестиције готовинским плаћањем.
Goran Pavlović

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.752 sekundi