Uskladjenost sa standardima

Više
28 jun 2018 16:43 #33579 od Pavlović Goran
Osnovna namena iparda fondova je dostizanje standarda Evropske unije, kao i unapređenje konkurentnosti potencijalnih korisnika ipard fondova. Kako bi cilj bio ostvaren, svaka investicija, odnosno registrovano poljoprivredno gazdinstvo, bilo fizičko ili pravno lice, moraće da na kraju investicije, a pre podnošenja Zahteva za odobravanje isplate, da dostavi dokaz o ispunjenosti kako nacionalnih standardau celokupnom gazdinstvu, odnosno standarda Evropsek unije na predmetnoj investiciji.
Dokaze o ispunjenosti standarda izdaju nadležni organi Vlade Republike Srbije, tzv. Ipard tehnička tela. pribavljanje ovih dokumenata, u većini slučajeva, će se vršiti na osnovu zahteva koji će po službenoj dužnosti UAP uputiti nadležnim državnim organima radi vršenja inspekcijskog nadzora, kako bi se utvrdila ispunjenost navedenih standarda.
Da biste bili potencijalni korisnik IPARD podsticaja u okviru Mere1, neophodno je da poljoprivredno gazdinstvo ipunjava određene nacionalne propisane uslove u oblasti zaštite životne sredine, a za investicije u sektorima mesa i mleka i propisane uslove u oblasti dobrobiti životinja, kao i da predmetna investicija ispunjava navedene uslove uređene propisima Evropske unije u ovim oblastima, po zavrđetku investicije.
Da biste bili potencijalni korisnik IPARD podsticaja u okviru Mere1, neophodno je da poljoprivredno gazdinstvo ipunjava određene nacionalne propisane uslove u oblasti: zaštite životne sredine, javnog zdravlja (sa aspekta bezbednosti hrane), bezbednosti i zdravlja na radu, a za investicije u sektoru prerade mleka i mesa i propisane uslove u oblasti veterinarskog javnog zdravlja i dobrobiti životinja, predmetna investicija ispunjava navedene uslove uređene propisima Evropske unije u ovim oblastima, po zavrđetku investicije.
Liste nacionalnih standarda za Mere 1 i 3 se nalaze na internet stranicama MPŠV i UAP.
Goran Pavlović

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.532 sekundi
Powered by Kunena Forum