Neki od elemenata poslovnog plana

Više
28 jun 2018 14:26 #33576 od Pavlović Goran
Poslovni plan ima propisanu formu. Potrebno je da Poslovni plan popunite na odgovarajućem obrascu koji je sastavni deo konkursne dokumentacije. Poslovni plan se dostavlja u jednom štampanom primerku uz prijavu, ali i u elektronskoj formi.
Sve tabele u okviru poslovnog plana moraju imati jednak broj godina i biti u skladu sa ekonomskim vekom trajanja projekta. Ekonomski vek trajanja projekta je period u kome se mogu sagledati odnosi priliva i odliva novčanih sredstava, a u uslovima je predviđeno da taj period mora da bude najmanje 5 godina od datuma završetka investicije/projekta. Na primer: Završetak investicije je nabavka i isporuka traktora ili dobijanje upotrebne dozvole za izgradnju objekta. Minimalni ekonomski vek trajanja projekta je pet godina od datuma završetka projekta.
Obrasci sa uputstvom za pripremu poslovnog plana se nalaze na internet prezentaciji UAP, u Prilogu 4 (za jednostavan poslovni plan), odnosno Prilogu 5 (za složen poslovni plan), navedenih pravilnika za obe mere.Elementi i pokazatelji koji se koriste za procenu poslovnog plana se nalaze u Prilogu 6 pravilnika.
Elektronske verzije obrazaca poslovnog plana se objavljuju uz javni poziv i mogu se preuzeti na internet prezentaciji UAP.
Poslovni plan podnosilac može da izradi samostalno u kom slučaju izrada neće biti opšti trošak za koji se može tražiti podsticaj ili se usluga izrade može poveriti konsultantu, koji za obavljene usluge izdaje račun na osnovu kojeg ćete tražiti podsticaj, jer usluga izrade poslovnog plana predstavlja prihvatljiv opšti trošak.ž
Goran Pavlović

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.494 sekundi
Powered by Kunena Forum