Uslovi konkurisanja za IPARD podsticaje – PSS Prokuplje Jović Snežana

Više
11 jun 2018 16:22 - 11 jun 2018 16:22 #33237 od Jović Snežana
Jović Snežana je napravio novu temu: Uslovi konkurisanja za IPARD podsticaje – PSS Prokuplje Jović Snežana
Prema opštim uslovima za ostvarivanje prava na odobravanje projekta po IPARD konkursu, potrebno je da onaj ko konkuriše za IPARD podsticaje ima visoku stručnu spremu, ili srednju stručnu spremu u oblasti poljoprivrede i/ili veterine, ili srednju stručnu spremu i potvrdu o stručnom osposobljavanju u odgovarajućem sektoru u oblasti poljoprivrede ili srednju stručnu spremu i izjavu da će pohađati stručnu obuku u odgovarajućem sektoru u oblasti poljoprivrede u minimalnom trajanju od 50 časova predavanja najkasnije do dana podnošenja zahteva za isplatu IPARD podsticaja. Takođe, da je upisan u Registru u svojstvu nosioca ili člana porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u periodu od najmanje tri godine, ili da ima radno iskustvo u periodu od tri godine u odgovarajućem sektoru u oblasti poljoprivrede.
Kada je reč o uslovima za odobravanje projekata u sektoru mesa, podnosilac zahteva treba da ima objekat upisan u registar u skladu sa posebnim propisom koji uređuje upis u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata, i to kapaciteta: od 20 do 1.000 goveda i/ili od 150 do 1.000 ovaca i koza i/ili od 30 do 400 krmača, i/ili od 100 do 10.000 tovnih svinja i/ili od 4.000 do 50.000 brojlera po turnusu. U sektoru mleka uslovi se ostvaruju ako podnosilac u Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojem se drže ili uzgajaju); ako na poljoprivrednom gazdinstvu ima od 20 do 300 mlečnih krava koje su obeležene i registrovane u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo itd.
Ko se bavi proizvodnjom žitarica ili industrijskog bilja, može da konkuriše za investicije u izgradnju i opremanje objekata za skladištenje, ako u Registru ima upisano dva ili više hektara poljoprivrednog zemljišta pod tim usevima.
Za nabavku traktora može da konkuriše takođe ako u Registru ima upisano od dva do 50 hektara, a ako ima od 50 hektara do 100 hektara pod žitaricama ili industrijskim biljem, može da nabavlja opremu, mašine i mehanizacije za poljoprivrednu proizvodnju osim kombajna i traktora.
Podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev za odobravanje projekata po istom javnom pozivu, koji može da obuhvati jednu ili više investicija iz Liste prihvatljivih investicija i troškova.
Poslednja izmena: 11 jun 2018 16:22 od Jović Snežana.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.480 sekundi