Захтев за одобравање пројекта ИПАРД програма Мера 3 -Роберт Ширтов

Više
26 apr 2018 14:30 #32687 od Širtov Robert
Širtov Robert je napravio novu temu: Захтев за одобравање пројекта ИПАРД програма Мера 3 -Роберт Ширтов
Први Јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства у набавку нове опреме je у току и рок за подношење захтева за одобравање пројекта је од 27.03-28.05.2018.године.
Право на ИПАРД подстицаје остварује:
-предузетник;
-привредно друштво;
-земљорадничка задруга.
за инвестиције у прераду и маркетинг секторима:млека,меса, воћа и поврћа.
Захтев за одобравање пројекта подноси се на Обрасцу 1 – Захтев за одобравањепројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства- Први Јавни позив за Меру 3.Подносилац захтева по овом Јавном позиву може поднети само један захтев заодобравање пројеката, који може да обухвати једну или више инвестиција из Листе прихватљивих инвестиција и трошкова за Први Јавни позив за Меру 3.
Захтев за одобравање пројекта може се поднети само у оквиру једног сектора.Читко попуњен и потписан образац захтева из става 1. овог члана са прописаном
документацијом у складу са Правилником и Јавним позивом доставља се у затвореној коверти, са назнаком имена и презимена, односно назива, као и адресе подносиоца захтева и напоменом: „Не отварати - Захтев за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних нпроизвода и производа рибарства – Први Јавни позив за Меру 3”, препорученом поштом или лично на адресу Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за аграрна плаћања, Булевар Михајла Пупина 113а, 11070 Нови Београд.

Роберт Ширтов ДВМ сци

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.370 sekundi