Бизнис план као саставни део документације за ИПАРД апликацију

Više
16 apr 2018 14:08 #32562 od Pavlović Mladen
Pavlović Mladen je napravio novu temu: Бизнис план као саставни део документације за ИПАРД апликацију
Бизнис план, као саставни део документације, се прилаже у штампаној и електронској форми. У првом делу плана потребно је детаљно описати пословну идеју.Треба навести шта ће се производити у будућности и који циљеви се остварују реализацијом инвестиције. На основу доступних извора и истраживања се приказује процена потражње за наведеним производима и ко су планирани купци. У плану спровођења инвестиције се прецизира када се отпочиње са реализацијом и који су рокови за спровођење пројектних активности.Описују се тренутни обим, структура, технологија производње, као и то како се новине које настају инвестирањем уклапају у постојећу производњу. У табелама се наводе сви матерјали и нематерјални трошкови који се односе на све производе за све време трајање пројекта, исказани у јединици мере. У пословном плану се наводи колико је радне снаге упослено у производњи и да ли се планира додатно упошљавање. Укратко се описује како ће реализација пројекта утицати на животну средину и добробит животиња, као и то да ће након завршетка инвестиције бити испуњен минимум националних стандарда из ових области. У одељку који се односи на локацију и дистрибуцију описује се веза са виталним саобраћајницама, доступност енергената, удаљеност од тржница, пијаца, великих центара за дистрибуцију производа, добављача инпута… Треба навести што више предности које доноси локација на којој се реализује инвестиција.
Економско финансијска анализа треба да садржи план продаје, пројекцију укупних прихода, обрачун амортизације, структуру и динамику улагања и изворе финансирања. Табелама се представља биланс успеха, биланс стања и новчани ток. За инвестиције до 50.000 еура потребно је приказати оцену инвестиције само кроз статичке методе за једну репрезентативну годину. За инвестиције које прелазе 50.000 еура потребно је приказати оцену пројекта кроз нето садашњу вредност и интерну стопу рентабилности.

мр Младен Павловић
ПССС Падинска Скела

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.445 sekundi