Potrebna dokumentacija-IPARD ,Mera 3 (prerada i marketing)

Više
04 apr 2018 11:46 #32484 od Starinac Zoran
Starinac Zoran je napravio novu temu: Potrebna dokumentacija-IPARD ,Mera 3 (prerada i marketing)
Uz zahtev za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga ,podnosi se sledeća dokumentacija:
1.Poslovni plan (za vrednost investicije do 50.000 Eur-a-jednostavan,za investicije preko 50.000Eur-a složen poslovni plan),
2.Popis pokretne i nepokretne imovine na dan 31.decembra 2017.god,kao i na dan podnošenja zahteva,
3.Ponude (za vrednost manju od 10.000 Eur-a-jedna ponuda,za vrednost veću od 10.000Eur-a-tri ponude)
4.Uverenje o izmirenim dospelim obavezama izdato od organa likalne samouprave,
5.Uverenje o izmirenim dospelim obavezama izdato od strane poreske uprave,
6.Izvod iz registra privrednih subjekata,
7.Bilans uspeha za 2017.god (za obveznik poreza na prihod od samostalne delatnosti)
8.Kartice za nekretnine,postrojenja i opremu na 31.decembra,kao i na dan podnošenja zahteva (dvojno knjigovodstvo),
9.Poreski bilans (prihod od samostalne delatnosti,
10.Izvod iz katastra nepokretnosti sa kopijom plana objekta,
11.Ugovor o zakupu ako podnosilac nije vlasnik zemljišta,objekta,
12.Izjava podnosioca da privredni subjekt ima položaj malog ili srednjeg privrednog subjekta,
13.Upotrebna dozvola za objekat u koji se ugrađuje predmetna oprema.
Zahtevi se podnose do 28.maja 2018.god.

PSSS Kruševac
Dipl.ing AE Zoran Starinac

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.353 sekundi