Разлози за измену одобреног ИПАРД пројекта

Više
28 mar 2018 14:43 #32372 od Petrović-Luković Violeta
Petrović-Luković Violeta je napravio novu temu: Разлози за измену одобреног ИПАРД пројекта
После доношења решења о одобравању пројекта а најкасније 30 дана пре истека рока за реализацију одобреног пројекта корисник ИПАРД подстицаја може поднети захтев за измену одобреног пројекта:
• ако су измене пројекта такве да се њима не мењају битне особине, односно сврха инвестиције;
• ако се измене односе на продужетак рока за завршетак пројекта, односно продужетак рока за подношење захтева за исплату, из оправданих разлога;
• ако реализација одобреног пројекта нија могућа или није економски оправдана услед:
• више силе
• немогућности добављача да обезбеди производе и услуге
• промене прописа
• увођења нових технологија које могу побољшати ефикасност предметне инвестиције.
Уз захтев за измену одобреног пројекта, подносилац доставља и доказе којима се потврђује оправданост разлога за измену.
Измене пројекта морају бити у складу са општим и посебним условима за одобравање пројеката прописаним правилником.
ПССС Крагујевац
Виолета Петровић-Луковић

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.460 sekundi