Uslovi za ostvarivanje prava za isplatu IPARD podsticaja - Ljiljana Gvozdić

Više
16 mar 2018 10:25 #32142 od Gvozdić Ljiljana
Gvozdić Ljiljana je napravio novu temu: Uslovi za ostvarivanje prava za isplatu IPARD podsticaja - Ljiljana Gvozdić
Uslovi koji su potrebni za ostvarivanje prava za isplatu IPARD II podsticaja MERA 1:

- Da je realizovana investicija u skladu sa rešenjem o odobrenju projekta, odnosno aktom o izmeni projekta;
- Da je investicija realizovana bezgotovinskim plaćanjem;
- Da nema dospelih neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda;
- Da nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
- Da poljoprivredno gazdinstvo ispunjava odgovarajuće propisane uslove u oblasti zaštite životne sredine, a za investicije u sektorima mesa i mleka i propisane uslove u oblasti dobrobiti životinja, kao i da predmetna investicija ispunjava navedene uslove uređene propisima Evropske unije u ovim oblastima, a sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije;
- Da je predmet investicije obeležen na način predviđen pravilnikom;
- Da predmet investicije nije finansiran iz drugih izvora javnog finansiranja, odnosno, ako nije u postupku za ostvarivanje finansiranja iz drugih javnih izvora finansiranja;
- Da roba koja je predmet nabavke potiče iz zemlje koja je data u listi prihvatljivih zemalja (Austrija, Belgija, Bugarska, Češka Republika, Hrvatska, Kipar, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugalija, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Turska, bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška, Alžir, Jermenija, Azerbejdžan, Belorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Moldavija, Maroko, Sirija, Tunis, Ukrajina i Palestina), osim kada je vrednost robe bez PDV-a ispod praga za korišćenje konkurentnog pregovaračkog postupka;
- Da roba koja je predmet nabavke potiče sa teritorije Kosova i Metohije, osim kada je vrednost robe bez PDV-a ispod praga za korišćenje konkurentnog pregovaračkog postupka;
- Da računi kod poslovnih banaka nisu blokirani, kao i ako nisu bili u blokadi duže od 30 dana u periodu od 12 meseci pre podnošenja zahteva za isplatu.

Ljiljana Gvozdić dipl.inž.polj.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.402 sekundi