Poreklo robe koja je predmet zahteva za odobravanje IPARD projekta

Više
27 feb 2018 11:21 #31895 od Stefanović Živko
Stefanović Živko je napravio novu temu: Poreklo robe koja je predmet zahteva za odobravanje IPARD projekta
Poreklo robe koja je predmet zahteva za odobravanje IPARD projekta
Jedan od opštih uslova za ostvarivanje prava na odobravanje IPARD projekta jeste poreklo robe. Naime, ako vrednost robe bez poreza na dodatu vrednost, koja je predmet nabavke u zahtevu za odobrenje projekta, prelazi prag za korišćenje konkurentnog pregovaračkog postupka, koji se utvrđuje u skladu sa Regulativom Evropske Komisije broj 2913/92 na dan raspisivanja konkretnog Javnog poziva, ta roba treba da potiče iz zemlje sa Liste prihvatljivih zemalja i to su: Austrija, Belgija, Bugarska, Češka Republika, Hrvatska, Kipar, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugalija, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Turska, bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška, Alžir, Jermenija, Azerbejdžan, Belorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Moldavija, Maroko, Sirija, Tunis i Ukrajina i Palestina.
Ako je vrednost robe koja je predmet nabavke ispod praga za korišćenje konkurentnog pregovaračkog postupka, ne primenjuje se navedeni uslov u pogledu porekla robe, i roba može biti nabavljena i u nekoj drugoj zemlji koja nije na Listi prihvatljivih zemalja. Trenutno prag za korišćenje konkurentnog pregovaračkog postupka iznosi 100.000 evra, i isti se utvrđuje na dan raspisivanja konkretnog Javnog poziva. Pre podnošenja zahteva za odobravanje projekta treba proveriti koliki je prag za korišćenje konkurentnog pregovaračkog postupka.
Sva oprema, mašine i mehanizacija mora da bude nova i nekorišćena, odnosno proizvedena najkasnije pet godina od godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekta, a koja se prvi put stavlja u upotrebu.
Savetodavac za agroekonomiju, Živko Stefanović dipl.ing
PSSS”Poljosavet”Loznica

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.670 sekundi