Измене Правилника о ИПАРД подстицајима

Više
11 jan 2018 12:10 #31229 od Kostić-Đorđević Mimica
Kostić-Đorđević Mimica je napravio novu temu: Измене Правилника о ИПАРД подстицајима
Министарство пољопривреде објавило je измене правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава.
Најважније измене односе се на опште услове за остваривање права.
У досадашњем правилнику подносилац захтева требало је да има три прикупљене понуде за набавку инвестиција, за вредност већу од 20. 000 евра, односно једну понуду за набавку инвестиција за вредност до 20. 000 евра које су важеће на дан подношења захтева. По новом та вредност је 10.000 евра.
Потребне су три прикупљене понуде за набавку инвестиције, односно прихватљивих трошкова према Листи прихватљивих инвестиција и трошкова за вредност већу од 10.000 евра у динарској противвредности према месечном курсу Европске централне банке исказаном на шест (6) децимала у месецу који претходи месецу у коме је објављен јавни позив, односно једну понуду за набавку инвестиције за вредност до 10.000 евра, а које су упоредиве по садржају и по спецификацијама и важеће на дан подношења захтева, осим за реализоване опште трошкове за које доставља рачун – наводи се у новом правилнику.
Додат је члан у којем се објашњава да је место инвестиције место пребивалишта, односно седишта подносиоца захтева – за инвестиције у набавку опреме, машина и механизације, односно место у коме се налази објекат – за инвестиције у изградњу и опремање објеката.
Када је о општим условима за остваривање права на одобравање пројекта реч, промењен је и део који се односи на стручно знање, односно искуство у области пољопривреде. Потребно је да онај ко конкурише за ИПАРД подстицаје има високу стручну спрему, или средњу стручну спрему у области пољопривреде и/или ветерине, или средњу стручну спрему и потврду о стручном оспособљавању у одговарајућем сектору у области пољопривреде или средњу стручну спрему и изјаву да ће похађати стручну обуку у одговарајућем сектору у области пољопривреде у минималном трајању од 50 часова предавања најкасније до дана подношења захтева за исплату ИПАРД подстицаја. Такође, да је уписан у Регистру у својству носиоца или члана породичног пољопривредног газдинства у периоду од најмање три године, или да има радно искуство у периоду од три године у одговарајућем сектору у области пољопривреде.
Ко се бави производњом житарица или индустријског биља, може да конкурише за инвестиције у изградњу и опремање објеката за складиштење, ако у Регистру има уписано два или више хектара пољопривредног земљишта под тим усевима.
За набавку трактора може да конкурише такође ако у Регистру има уписано од два до 50 хектара, а ако има од 50 хектара до 100 хектара под житарицама или индустријским биљем, може да набавља опрему, машине и механизације за пољопривредну производњу осим комбајна и трактора.
Подносилац захтева може поднети само један захтев за одобравање пројеката по истом јавном позиву, који може да обухвати једну или више инвестиција из Листе прихватљивих инвестиција и трошкова.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.345 sekundi