Нoви трактори као предмет ИПАРД подстицја - ПСС Прокупље Јовић Снежана

Više
09 jan 2018 09:42 - 24 jan 2018 09:39 #31214 od Jović Snežana
Jović Snežana je napravio novu temu: Нoви трактори као предмет ИПАРД подстицја - ПСС Прокупље Јовић Снежана
Нови трактор који је предмет ИПАРД подстицаја у складу са Јавним позивом јесте:
1) моторно возило које има најмање две осовине и које је првенствено намењено за вучење, гурање, ношење или погон измењивих прикључака за извођење првенствено пољопривредних, шумских или других радова и за вучу прикључних возила за трактор, у складу са прописима којима се уређује безбедност саобраћаја на путевима;
2) серијски произведен трактор који се први пут ставља у употребу и који је произведен најкасније пет година пре године у којој се подноси захтев за одобравање пројекта.
3) врсте Т1 до Т5 или С1 до С5 у смислу посебног прописа који уређује поделу моторних и прикључних возила и техничке услове за возила у саобраћају на путевима,
4) трактор који испуњава услове у области заштите животне средине уређене прописима Европске уније у овој области, а са којима су усклађени прописи Републике Србије.
Највећа снага мотора према обиму биљне, односно сточарске производње
У складу са Правилником, лице које испуњава прописане услове остварује право на ИПАРД подстицаје за набавку само једног трактора током трајања ИПАРД програма, и то са следећом највећом снагом мотора према обиму биљне, односно сточарске производње:
1) у сектору меса:
(1) до 60 киловата (kW) - ако има објекат капацитета од 4.000 до 20.000 бројлера по турнусу,
(2) до 70 киловата (kW) - ако има објекат капацитета од 20.000 до 40.000 бројлера по турнусу,
(3) до 80 киловата (kW) - ако има објекат капацитета од 20 до 40 грла говеда, односно од 100 до 1000 грла свиња, односно од 150 до 400 грла оваца или коза,
(4) до 100 киловата (kW) - ако има објекат капацитета од 40 до 1.000 грла говеда, односно од 1.000 до 10.000 грла свиња, односно од 400 до 1.000 грла оваца или коза, односно од 40.000 до 50.000 бројлера по турнусу;
2) у сектору млека:
(1) до 80 киловата (kW) - ако има од 20 до 50 грла млечних крава,
(2) до 100 киловата (kW) - ако има од 50 до 300 грла млечних крава;
3) у сектору воћа:
(1) до 60 киловата (kW) - ако у Регистру има уписане површине под производњом воћа од 2 до 10 ха,
(2) до 80 киловата (kW) - ако у Регистру има уписане површине под производњом воћа од 10 до 50 ха,
(3) до 100 киловата (kW) - ако у Регистру има уписане површине под производњом воћа од 50 до 100 ха;

4) у сектору поврћа:
(1) до 40 киловата (kW) - ако у Регистру има уписане површине под производњом поврћа од 0,5 до 2 ха,
(2) до 80 киловата (kW) - ако у Регистру има уписане површине под производњом поврћа од 2 до 10 ха,
(3) до 90 киловата (kW) - ако у Регистру има уписане површине под производњом поврћа од 10 до 30 ха,
(4) до 100 киловата (kW) - ако у Регистру има уписане површине под производњом поврћа од 30 до 50 ха;
5) у сектору осталих усева:
(1) до 80 киловата (kW) - ако у Регистру има уписане површине под производњом осталих усева од 2 до 20 ха,
(2) до 100 киловата (kW) - ако у Регистру има уписане површине под производњом осталих усева од 20 до 50 ха.
Poslednja izmena: 24 jan 2018 09:39 od Administrator.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.309 sekundi