Potrebna dokumentacija za odobravanje projekta nabavke traktora -IPARD

Više
08 jan 2018 11:56 #31212 od Starinac Zoran
Starinac Zoran je napravio novu temu: Potrebna dokumentacija za odobravanje projekta nabavke traktora -IPARD
Uz Zahtev za odobravanje projekta IPARD podsticaja za nabavku novog traktora , podnosi se sledeća dokumentacija :
1. Poslovni plan - biznis plan (za investicije do 50.000 Eur-a jednostavan biznis plan :za investicije preko 50.000 Eur-a složen biznis plan),
2.Popis pokretne i nepokretne imovine na dan 31.decembra prethodne godine u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev,kao i na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta.
3.Dokaz o posedovanju stručnog znanja,odnosno iskustva u oblasti poljoprivrede,i to :
-diplomu ,odnosno uverenje o stečenoj visokoj stručnoj spremi , ili
-diplomu ,odnosno uverenje o stečenoj srednjoj stručnoj spremi u oblasti poljoprivrede i/ili veterine , ili
-diplomu ,odnosno uverenje o stečenoj srednjoj stručnoj spremi i potvrdu o stručnom osposobljavanju u odgovarajućem sektoru u oblasti poljoprivrede, odnosno izjavu da će pohađati stručnu obuku u odgovarajućem sektoru u oblasti poljoprivrede u minimalnom trajanju od 50 časova predavanja,najkasnije do dana predavanja zahteva,
-ugovor o radu na poslovima u oblasti poljoprivrede u odgovarajućem sektoru.
-da je podnosilac zahteva nosilac poljoprivrednog gazdinstva ili član ,najmanje tri godine .
4.Ponude -za vrednost investicije do 10.000 Eur-a jedna ponuda ; za vrednost investicije preko 10.000 Eur-a tri ponude.
5.Uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od nadležnog organa jedinica lokalne samouprave po mestu prebivališta,
6.Uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležne poreske uprave.
Dipl.inž AE Zoran Starinac

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.376 sekundi