Prihvatljive investicije-sektoru mleka u okviru IPARD programa-Slavica Petrović

Više
24 dec 2017 13:04 #31013 od Petrović Slavica
Petrović Slavica je napravio novu temu: Prihvatljive investicije-sektoru mleka u okviru IPARD programa-Slavica Petrović
Prihvatljivi troškovi u sektoru mleka u okviru IPARD programa

Poljoprivredna savetodavna i stručna služba “Valjevo” – d.o.o. Valjevo tokom svojih predavanja, tribina i radionica, kao i prilikom direktnog kontakta sa poljoprivrednim proizvođačima koji se bave proizvodnjom kravljeg mleka, pruža informacije o uslovima koje treba da ispune kako bi bili potencijalni korisnici sredstava iz IPARD fondova, kao i investicijama koje su predviđene Merom 1 za sektor mleka.
Uslov za korišćenje sredstava ispunjavaju poljoprivredna gazdinstva koja u momentu podnošenja zahteva imaju 20 do 300 krava. Oni u okviru IPARD programa mogu konkurisati za sledeće investicije:
Izgradnja:
Izgradnja i/ili rekonstrukcija objekta za smeštaj muznih krava, uključujući prostor za mužu (izmuzište), osemenjavanje, bezbedno uklanjanje uginulih životinja, za držanje teladi i junica, prostor za smeštaj mašina i opreme, proizvoda životinjskog porekla, prostor za instalaciju ventilacije, klimatizaciju, grejanje, prateće energetske objekte i dr.;
Izgradnja i/ili rekonstrukcija objekata na farmi za čuvanje hrane sa pratećom opremom;
Izgradnja i/ili rekonstrukcija kapaciteta za prikupljanje, preradu, čuvanje i odlaganje čvrstog stajnjaka, polutečnog i tečnog stajnjaka, uključujući instalaciju opreme;
Izgradnja i/ili rekonstrukcija fiksnih ograda oko farme i dezunfekcionih barijera, drenažnih sistema i sistema za snabdevanje vodom (bunai), grejanja i električnih sistema na farmi (korišćenje agregata, uključujući softver);
Izgradnja i/ili rekonstrukcija objekata za prečišćavanje otpadnih voda i upravljanje otpadom;
Izgradnja postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za korišćenje na farmi (solarne energije, vetroturbina, termoelektrana na biomasu), uključujući povezivanje elektrana na distributivnu mrežu/iz elektrane do objekta;
Izgradnja i/ili rekonstrukcija interne mreže puteva i parking mesta u okviru farme;
Izgradnja i/ili rekonstrukcija upravne zgrade sa pratećim objektima (kancelarija za licencirane veterinare i veterinarske inspektore, prostor za odmor radnika, prostorije za presvlačenje i sanitarne prostorije, skladište za proizvode za čišćenje, pranje i dezinfekciju).
Oprema
Oprema za čišćenje i dezinfekciju objekata uređaja;
Oprema za bezbedno uklanjanje uginulih životinja;
Oprema za fizičke, hemijske i biološke tretmane otpadnih voda i upravljanej otpadom;
Oprema za sprečavanje zagađenja vazduha;
Investicije u instalacije za obnovljivu energiju za potrošnju na farmi, posebno za solarnu energiju, elektrane na biomasu, kotlove za sagorevanje biomase;
Oprema za prevenciju širenja i kontrolu bolesti;
Oprema i uređaji za ventilaciju, klimatizaciju i grejanje, uključujući alarmni sistem sa generatorom;
Oprema za fiksne ograde i električne ograde za pašnjake/livade;
Oprema za administrativnu zgrdadu sa pratećim objektima (kancelarija za licencirane veterinare i veterinarske inspektore, prostor za odmor, prostorije za presvlačenje i sanitarne prostorije, skladište za sredstva za čišćenje, pranje i dezinfekciju);
Specijalizovana vozila za transport sirovog mleka;
Oprema za mužu, hlađenje i čuvanje mleka na farmi, uključujući isve elemente, materijale i instalacije;
Mašine i oprema za rukovanje i transport čvrstog, polučvrstog i tečnog stajnjaka (transporteri za stajnjak, uređaji za mešanje polutečnog i tečnog stajnjaka, pumpe za pražnejnje rezervoara, separatori za polutečni i tečni stajnjak, mašine za punjenje tečnog stajnjaka, specijalizovane prikolice za transport čvrstog stajnjaka, uključujući i prateću opremu za polutečni i tečni stajnjak;
Oprema za obradu i pakovanje stajnjaka;
Mašine i oprema za pripremu stočne hrane za ishranu i napajanje životinja (mlinovi i blenderi/mešalice za pripremu stočne hrane, oprema i dozatori za koncentrovanu hranu, ekstraktori, transpokteri, transporteri, miks prikolice i dozatori za kabastu hranu, hranilice, pojilice, baleri, omotači bala i kombajni za stočnu hranu, kosilice, prevrtači sena);
Oprema za teljenje, kao i oprema za smeštaj teladi (boksovi);
Mašine i oprema za pipremu i transport prostirke;
Oprema za identifikaciju životinja i čuvanje podataka;
Stočne vage, rampe za utovar/istovar, torovi za usmeravanje i obuzdavanje životinja;
Oprema za tretman papaka;
Sistemi za prskanje tokom letnjih vrućina;
Četke za samočišćenje stoke.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.377 sekundi