IPARD program - Rašić Suzana

Više
07 dec 2017 09:59 #30876 od Rašić Suzana
Rašić Suzana je napravio novu temu: IPARD program - Rašić Suzana
IPARD program - Rašić Suzana

IPARD predstavlja petu komponentu IPA (predpristupna sredstva EU) i ta sredstva namenjena su ruralnom razvoju. Korišćenje ovih sredstava veoma je značajno je za poljoprivrednu proizvodnju u Srbiji. IPARD sredstva namenjena su pre svega uspostavljanu institucionalnih struktura i njihovom svojevrsnom treningu za korišćenje mnogo značajnijih sredstava EU iz fondova Zajedničke poljoprivredne politike EU (ZPP), ali i uvođenju mnogo strožih pravila kojih moraju da se pridržavaju potencijalni korisnici sredstava.
IPARD sredstva namenjena su podršci 9 različitih mera kroz tri prioritetne ose:
OSA I – Unapređenje tržišne efikasnosti, konkurentnosti i uvođenje standarda EU i sprovodi se kroz 3 mere:
1. Investicije u poljoprivredna gazdinstva – konstrukcija ili rekonstrukcija objekata, izgradnja skladišnih kapaciteta, objekata i sl.
2. Podrška za uspostavljanje organizacija poljoprivrednih proizvođača
3. Investicije u preradu i prodaju poljoprivrednih proizvoda – nabavka mehanizacije i opreme za preradu, pakovanje i sl.
OSA II – Pripremne aktivnosti za primenu agroekoloških mera i LEADER pristupa:
1. Pripremne aktivnosti za primenu agroekoloških mera i očuvanje pejzaža – organska proizvodnja, redukcija ili bolji menadžment prilikom primene đubriva, uvođenje novih kultura koje nisu ekonomski isplative
2. Priprema i implementacija lokalnih strategija ruralnog razvoja
OSA III – Razvoj ruralne ekonomije i diversifikacija ekonomskih aktivnosti na selu:
1. Unapređenje i razvoj ruralne infrastrukture - snabdevanje vodom i električnom energijom, upravljanej otpadom, pristup telekomunikacionim servisima, putna mreža, protivpožarna zaštita
2. Diversifikacija i razvoj ekonomskih aktivnosti na selu – proširenje ekonomskih aktivnosti na selu, razvoj nepoljoprivrednih aktivnosti
3. Podrška za unapređenje veština i kompetentnosti osoba angažovanih u sektoru poljoprivrede, hrane i šumarstva
4. Tehnička pomoć – podrška aktivnostima vezanim za pripremu, praćenje, evaulaciju, informisanje i kontrolu aktivnosti na implementaciji projekta
Prilikom konkurisanja poljoprivredni proizvođači moraju da obezbede pun iznos novca potrebnog za realizaciju investicije, odnosno krajnji korisnik na bankovnom računu treba da ima sredstva potrebna za realizaciju čitave investicije. Nakon obezbeđivanja sredstva za investiciju, poljoprivredni proizvođač konkuriše na objavljeni konkurs i dostavlja svu potrebnu dokumentaciju kako bi ušao u proces odobravanja projekta. Investicija ne sme biti započeta pre nego što je projekat odobren. Pošto se projekat odobri, korisnik može započeti investiciju, ali ne sme odstupati od svog projekta koji je priložio prilikom konkurisanja. Svaka investicija ima minimalni rok trajanja, a to je pet godina. To znači da je korisnik dužan da, u tom vremenskom periodu, održi investiciju (ne sme da otuđi objekat ili da mu promeni namenu), a sa druge strane mora da dostigne standarde EU, u zavisnosti od vrste investicije. U suprotnom, korisnik je dužan da vrati sva sredstva. Nakon odobravanja projekta, korisnik počinje sa investicionim aktivnostima, prema odobrenom projektu. Korisnik može da obavi refundaciju utrošenih sredstava u iznosu od 50 % vrednosti investicije (u pojedinim slučajevima i 55 %, 60 %) i tom prilikom, podnosi sve račune, dokaze o uplati sredstava čime dokazuje obavljenu transakciju.
Tokom realizacije projekta postoji višestruka kontrola. Prva kontrola je „nulta kontrola" i obavlja se u fazi odobravanja projekta kojom se proverava da li je korisnik započeo investiciju ili kupio opremu za koju konkuriše. U slučaju da je već započeo investiciju, njegov zahtev za ostvarivanje prava nad IPARD sredstvima biće odbijen.
Druga kontrola se odvija pre isplate sredstava, a cilj je da se utvrdi da li je investicija obavljena u skladu sa predloženim projektom. Poslednja kontrola obavlja se posle realizovane investicije i posle isplaćenih sredstava korisniku. To je ex-post kontrola, koja ima za cilj utvrđivanje da li je investicija održana i da li su dostignuti standardi EU na kraju investicije. Kontrole mogu biti i vanredne u zavisnosti od okolnosti (prevara, neregularnost i sl.). Korisnik je dužan da čuva svu dokumentaciju od trenutka sklapanja ugovora do trenutka isteka pet godina od realizovane investicije.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.312 sekundi