Neophodna dokumentacija za odobravanje projekta za korišćenje IPARD sredstava

Više
04 dec 2017 12:42 #30847 od Zafirović Stojanović Milena
Zafirović Stojanović Milena je napravio novu temu: Neophodna dokumentacija za odobravanje projekta za korišćenje IPARD sredstava
Nakon raspisivanja javnog poziva, koji raspisuje Uprava za agrarna plaćanja, procedura podnošenja zahteva za podsticaje se obavlja u nekoliko koraka: Podnosi se zahtev (može se podneti samo jedan zahtev po istom javnom pozivu). Uz zahtev se podnosi sledeća dokumentacija: Biznis plan (jednostavan za investicije do 50.000 Evra i složeni za investicije preko 50.000 Evra). Popis pokretne i nepokretne imovine na dan 31.12. prethodne godine i na dan podnošenja zahteva. Dokaz o stručnoj spremi ili radnom iskustvu u poljoprivredi.
Pored toga podnose se 3 ponude za nabavku investcije ukoliko je vrednost veća od 20.000 eura tj. jednu ukoliko je manja od 20.000 evra. Prilikom podnošenja zahteva podnosilac označava kao izabranu jednu od tri dostavljene ponude koja ne mora biti najjeftinija već ona koja najviše odgovara potrebama proizvođača, ali Uprava odobrava vrednost podsticaja na osnovu ponude sa najnižom cenom. Takođe se podnosi i uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od nadležnog organa lokalne samouprave i poreske uprave. Za investicije u izgradnju i opremanje objekata dostavlja se i izvod iz katastra nepokretnosti sa kopijom plana ,za predmet investicije,odnosno prepis lista nepokretnosti ako je uspostavljen novi operat . Ako podnosilac zahteva nije vlasnik zemljišta, odnosno objekta koji je predmet investicije dostavlja se i ugovor o zakupu ili ustupanju na korišćenje predmetnog zemljišta odnosno objekta. Za investicije za izgradnju objekata dostavlja se i projekat za građevinsku dozvolu ili idejni projekat ili projekat za izvođenje, kao i građevinska dozvola odnosno rešenje za izvođenje radova.

Jako je bitna i stavka kontrola na licu mesta pre odobravanja projekta i bitno je da nikakvi radovi niti kupovina opreme i mehanizacije ne sme biti sprovedena pre ove kontrole.
Nakon ove kontrole sledeći korak je donošenje rešenja od strane Uprave kojim se odobrava projekat u kojem su navedeni svi bitni podaci o samom podsticaju i uslovima koji treba da se ispune. Posle donošenja rešenja o odobravanju projekta a najkasnije 30 dana pre isteka roka za realizaciju korisnik može podneti zahtev za izmenu odobrenog projekta i to: ako su izmene projekta takve da se njima ne menjaju bitne osobine, odnosno svrha investicije i
ako se izmene odnose na produžetak roka za završetak projekta, odnosno produžetak roka za podnošenje zahteva za isplatu iz opravdanih razloga. Takođe ako realizacija odobrenog projekta nije moguća usled vise sile i nemogućnosti dobavljača da obezbedi proizvode i usluge.
Nakon isplate samih sredstava bitno je napomenuti da korisnik mora 5 godina minimum da koristi opremu, ne sme da je otuđi i mora biti jasno obeležena da je kupljena uz pomoć IPARD fondova. Pored toga proizvođač će narednih 5 godina morati da ispuni i da se pridržava standarda EU.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.250 sekundi