Razgraničenje i komplementarnost IPARD II programa i NPRR

Više
24 nov 2017 14:33 - 24 nov 2017 14:37 #30755 od Zdravković Zorica
Zdravković Zorica je napravio novu temu: Razgraničenje i komplementarnost IPARD II programa i NPRR
Zaključkom Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 84/17 od 20. septembra 2017. godine), usvojen je Program o izmenama i dopunama IPARD programa za Republiku Srbiju za period 2014 – 2020. godine. Jedan od izmenjenih delova ovog programa odnosi se na razgraničenje i komplementarnost IPARD II programa i NPRR. Mera - Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva, finansiraće se IPARD sredstvima, pod sledećim uslovima:

Sektor mleka- korisnici: Održiva preduzeća i pravna lica/ preduzeća za proizvodnju mleka sa kapacitetom između 3.000 l -100.000 l sakupljenog mleka u proseku po danu. Podrška se odnosi na: Izgradnja/ proširenje/ obnova/ modernizacija centara za sakupljanje i postrojenja za preradu mleka, skladištenje i hlađenje mleka, specijalizovane opreme za transport mleka, opreme i tehnologije za poboljšanje i kontrolu kvaliteta i higijenskih uslova, uključujući jednostavnu opremu za ispitivanje koja može da razgraniči loš i dobar kvalitet mleka, fizičko investiranje u osnivanje sistema za bezbednost hrane (GHP, GMP, HACCP), IT hardvere i softvere za registrovanje i praćenje, kontrolu i rad sa mlekom, investiranje u tehnologije za uštedu energije, zaštitu životne sredine, opremu i objekte za preradu poluproizvoda i otpad; odlaganje i eliminisanje otpada, posebna vozila za transport mleka.

Sektor mesa- korisnici: Preduzetnici i pravna lica/ preduzeća – klanice sa minimalnim kapacitetom od 8 radnih sati za: 10 goveda ili 50 svinja ili 50 ovaca ili koza, ili 5.000 jedinki živine na dan. Podrška se odnosi na: Izgradnja/obnova klanica/objekata za preradu mesa i odeljenja za hlađenje, oprema za klanice, tehnologija i oprema za odlaganje otpada i nusproizvoda, fizičko investiranje u osnivanje sistema za bezbednost hrane (GHP, GMP, HACCP), IT hardvere i softvere za praćenje, kontrolu i upravljanje, investiranje u obnovljivu energiju (izgradnju i ugradnju opreme) primarno zasnovanu na sopstvenim potrebama.

Sektor voće i povrće- korisnici: Samo mikro, mala i srednja preduzeća za preradu voća i povrća. Podrška se odnosi na: Izgradnja/ proširenje/ modernizacija objekata za preradu hrane, kako bi bili u skladu sa relevantnim standardima EU, objekata i opreme za preradu voća i povrća (čuvanje, pasterizacija, sušenje, zamrzavanje, itd.), opreme za pakovanje i obeležavanje, uključujući linije za punjenje, zavijanje, označavanje i ostalu specijalizovanu opremu, investiranje u obnovljivu energiju (izgradnju i ugradnju opreme) primarno zasnovanu na sopstvenim potrebama, fizičko investiranje u osnivanje sistema za bezbednost i upravljanje kvalitetom hrane (GHP, GMP, HACCP, ISO).

Podrška za investiranje u fizičku imovinu koja se odnosi na proizvodnju i marketing poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva (do sada iz NPRR), biće obezbeđena isključivo kroz IPARD II program, u sva tri prethodno navedena sektora.

NPRR mera Diverzifikacija ruralne ekonomije i razvoj poslovanja obuhvata preradu na gazdinstvu (sektor mleka, voće i povrće).

Zorica Zdravković, savetodavac za agroekonomiju
Poslednja izmena: 24 nov 2017 14:37 od Zdravković Zorica.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.391 sekundi