ИПАРД 2 мера – Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

Više
22 nov 2017 07:32 #30729 od Petkanić Zorica
Petkanić Zorica je napravio novu temu: ИПАРД 2 мера – Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
Износ и предмет донација
Корисник остварује ИПАРД подстицаје, без обзира на укупну вредност инвестиције, у оквиру следећих граница:
1) за сектор воћа, сектор поврћа и сектор осталих усева у износу од 5.000 до 700.000 евра;
2) за сектор млека и сектор месо у износу од 5.000 до 1.000.000 евра.
Корисник може да оствари укупан износ ИПАРД подстицаја у складу са овим правилником од 1.500.000 евра у периоду спровођења ИПАРД програма.
Право на ИПАРД подстицаје може се остварити искључиво за инвестиције које су реализоване након доношења решења о одобравању пројекта, осим за општи трошак који може да настане у периоду важења ИПАРД програма.
ИПАРД подстицаји утврђују се у процентуалном износу од вредности прихватљивих трошкова инвестиције умањене за износ ПДВ-а, и то:
1) 60% од укупних прихватљивих трошкова
2) 65% од укупних прихватљивих трошкова - ако је корисник лице млађе од 40 година на дан доношења одлуке о одобравању пројекта;
3) 70% од укупних прихватљивих трошкова - ако је место инвестиције у планинским подручјима у складу са посебним прописом којим се одређују подручја са отежаним условима рада у пољопривреди.
За инвестиције у области управљања отпадом и отпадним водама ИПАРД подстицаји се утврђују у додатном износу од 10% преко процентуалног износа из става 1. овог члана.
Право на ИПАРД подстицаје не може да се оствари за:
1. порезе, укључујући ПДВ;
2. царине, увозне и друге дажбине;
3. куповину, закуп или лизинг земљишта и постојећих објеката, без обзира на то да ли ће лизинг резултирати променом власништва;
4. казне, финансијске пенале и судске трошкове;
5. трошкове пословања;
6. половну механизацију и опрему;
7. банкарске трошкове, трошкове гаранција и сличне трошкове;
8. трошкове конверзије, трошкове и губитке у погледу курсне разлике у вези са ИПАРД наменским рачуном, као и друге чисто финансијске трошкове;
9. доприносе у натури;
10. трошкове одржавања, амортизације или закупа;
11. набавку предмета инвестиције путем лизинга, компензације, асигнације и цесије или набавку на други начин који представља гашење обавезе путем пребијања дуга;
12. набавку предмета инвестиције готовинским плаћањем.
ПССС Неготин, Зорица Петканић

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.434 sekundi