Obeležavanje predmeta investicije

Više
21 nov 2017 12:47 #30726 od Janjić Biljana
Janjić Biljana je napravio novu temu: Obeležavanje predmeta investicije
Svi primaoci podsticaja IPARD II programa Evropske unije obavezni su informisati javnost o ulozi Evropske unije o sprovođenju programa, kao i promociji pozitivnog doprinosa EU i nacionalnih fondova ruralnog razvoja u Srbiji. Zbog toga je neophodno obezbediti vidljivost projekata sufinarsiranih u okviru IPA fondova.
Dobijanjem rešenja o dodeli bespovratnih sredstava, korisnik prihvata da informacije kao nosioca projekta, nazivu projekta kao i iznosu javnog sufinansiranja projekta budu javno objavljene. Primalac obaveštava javnost o podršci dobijenoj iz fondova.
Obaveze korisnika o načinu i vremenu postavljanja obaveštenja zavise od iznosa javne podrške.
Za svaku operaciju koja se sastoji od finansiranja infrastrukture ili građevinske operacije premašuje 100 000 evra korisnik je dužan da postavi u toku sprovođenja operacije, na mestu lako vidljivom za javnost, privremeni bilbord određenih dimenzija i sadržaja, a što reguliše pravilnik. Nakon završetka operacije, a najkasnije u roku od tri meseca i dobijanja potvrde o završenom ulaganju, korisnik je dužan da postavi stalnu ploču na mestu lako vidljivom za javnost, a dimenzije i sadržaj su jasno precizirane pravilnikom. Stalna ploča treba da ostane na mestu ulaganja pet godina od datuma konačne isplate sredstava. Ukoliko se kontrolama utvrdi da mesto ulaganja nije propisno obeleženo, korisnik sredstava dobija rok od najviše 20 dana da datu nepravilnost ispravi.
Ukoliko isti korisnik ima više sufinansiranih projekata istovremeno onda trajna ploča za označavanje ulaganja nosi naziv svih ulaganja.
Kada operacije u okviru IPARD programa premašuju iznos od 20 000 evra primalac postavlja ploču sa obaveštenjem.Obaveštajna ploča se takođe postavlja u prostorijama lokalnih akcionih grupakoje finansira LEADER.
Takođe tokom sprovođenja projekta korisnici su dužni da obaveštavaju javnost o podršci dobijenoj iz fondova( sajt, nalepnice, plakati...)

Savetodavac za agroekonomiju
Biljana Janjić
PSSS Čačak

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.464 sekundi