Obaveze korisnika IPARD podsticaja i primaoca sredstava

Više
14 nov 2017 08:30 #30675 od Jovanović Zvezdana
Jovanović Zvezdana je napravio novu temu: Obaveze korisnika IPARD podsticaja i primaoca sredstava
Korisnik IPARD podsticaja i primalac sredstava dužan je da :
1) daje tačne i potpune podatke i dokumentaciju vezane za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje;
2 ) investicuje realizuje u skladu sa posebnim propisima kojima se propisuje ostvarivanje prava na IPARD podsticaje;
3) izvrši obeležavanje predmeta investicije u skladu sa posebnim propisima kojima se propisuje ostvarivanje prava na IPARD podsticaje;
4) omogući pristup investiciji i dokumentaciji koja se odnosi na ostvarivanje prava na IPARD podsticaje ovlašćenim predstavnicima ministarstva , Evropske komisije,Evropskog revizorskog suda i dr.
5) namenski koristi , ne otuđi, niti omogući drugom licu korišćenje predmeta investicije u periodu od pet godina od dana isplate;
6) čuva dokumentaciju koja se odnosi na ostvarivanje prava na IPARD podsticaje u periodu od pet godina od dana isplate;
7) vrati neosnovano isplaćena srdstva u skladu sa zakonom i posebnim propisima kojima se propisuje ostvarivanje prava na IPARD podsticaje.
Ako administrativna greška ima za posledicu neosnovanu isplatu novčanih sredstava , direktor Uprave donosi rešenje kojim nalaže povraćaj neosnovano isplaćenih sredstava,u roku od 30 dana od dana dostavljanja rešenja.
Ako se posle izvršene isplate utvrdi postojanje nepravilnosti , odnosno prevare u smislu Okvirnog sporazuma,direktor Uprave donosi rešenje kojim nalaže povraćaj sredstava , u roku od 30 dana od dana dostavljanja rešenja.
U slučaju povraćaja neosnovano isplaćenih sredstava usled nepridržavanja obaveza navedenih u tačkama 1,2,4 i 5, kao i utvrđene prevare , zatazna kamata obračunava se od momenta isplate novčanih sredstava primaocu.


Zvezdana Jovanović, dipl.ing.
PSSS Požarevac

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.471 sekundi