Dokumentacija uz zahtev za odobravanje projekta za korišćenje IPARD sredstava

Više
05 okt 2017 07:45 #30268 od Starinac Zoran
Starinac Zoran je napravio novu temu: Dokumentacija uz zahtev za odobravanje projekta za korišćenje IPARD sredstava
Uz zahtev za odobravanje projekta za korišćenje IPARD sredstava za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (izgradnja objekata nabavka opreme) , podnosi se sledeća dokumentacija :
- Poslovni plan (jednostavan za investicije do 50.000 Eur-a i složen za investicije preko 50.000 Eur-a),
- Popis pokretne i nepokretne imovine na dan 31.decembar prethodne godine. ,
- Dokaz o stručnoj spremi ili radnom iskustvu u oblasti poljoprivrede ,
- Ponude za izgradnju ili nabavku opreme (tri ponude za investicije preko 20.000 Eur-a i jedna za investicije ispod 20.000 Eur-a) ,
- Uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda od organa lokalne samouprave ,
- Uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda od strane poreske uprave ,
Za investicije u izgradnju i opremanje objekata dostavlja se i izvod iz katastra nepokretnosti sa kopijom plana ,za predmet investicije,odnosno prepis lista nepokretnosti ako je uspostavljen novi operat . Ako podnosilac zahteva nije vlasnik zemljišta , odnosno objekta koji je predmet investicije dostavlja se i ugovor o zakupu ili ustupanju na korišćenje predmetnog zemljišta odnosno objekta.
Za investicije za izgradnju objekata dostavlja se i projekat za građevinsku dozvolu ili idejni projekat ili projekat za izvođenje , kao i građevinska dozvola odnosno rešenje za izvođenje radova.
Posle donošenja rešenja o odobravanju projekta a najkasnije 30 dana pre isteka roka za realizaciju , korisnik mođe podneti zahtev za izmenu odobrenog projekta i to:
-ako su izmene projekta takve da se njima ne menjaju bitne osobine , odnosno svrha investicije ;
-ako se izmene odnose na produđetak roka za završetak projekta,odnosno produžetak roka za podnošenje zahteva za isplatu iz oprevdanih razloga ;
-ako realizacija odobrenog projekta nije moguća ili nije ekonomski opravdana usled :
. više sile ,
-nemogućnosti dobavljača da obezbedi proizvode i usluge ,
-promene propisa ,
-uvođenje novih tehnologija koji mogu poboljšati efikasnost predmetne investicije.

PSSS Kruševac
Dipl.ing AE Zoran Starinac

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.478 sekundi