Mera "Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja"

Više
30 sep 2017 21:10 - 30 sep 2017 21:14 #30218 od Radosavljević Dragan
Radosavljević Dragan je napravio novu temu: Mera "Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja"
Ко може да конкурише?
-Регистровани пољопривредници или чланови пољопривредног газдинства који се баве пољопривредним или непољопривредним активностима на селу;
-Микро и мала приватна правна лица из руралних подручја – у складу са Законом о рачуноводству РС (СГ РС бр. 62/2013 и његове накнадне измене).
Специфични критеријуми прихватљивости
-Максималан број лежајева је ограничен на 30 лежајева по регистрованом кориснику.
Општи критеријуми прихватљивости:
-Инвестиција мора бити у складу са релевантним националним стандардима;
-Корисник мора бити регистрован у складу са одредбама Закона о туризму (СГ РС бр 36/2009, 88/2010, 99/2011 и његове накнадне измене) на крају реализације инвестиције, а пре коначне исплате;
-За инвестиције преко 50.000 евра неопходан је комплетан бизнис план у складу са формом ИПАРД Агенције, док је за инвестиције испод 50.000 евра потребна поједностављена верзија бизнис плана;
-Подносилац захтева доставља потписану изјаву да није поднео захтев за исту инвестицију из других јавних извора финансирања;
-Подносилац захтева треба да докаже да нема дуговања према држави (измирен порез и социјална давања);
-Инвестиције за које су одобрена средства морају се користити за ту намену најмање 5 година након коначне исплате од стране ИПАРД агенције.
Прихватљиви трошкови
-Изградња и унапређење непокретне имовине;
-Куповина нове опреме и намештаја, укључујући и специјалну опрему и намештаја за особе са инвалидитетом и за децу;
-Куповина нових машина и опреме за унапређење понуде туристичког места у туристичке и гастрономске сврхе, укључујући ИТ хардвер и софтвер до њихове тржишне вредности;
-Инвестиције у објекте за рекреацију као што су игралишта (спољни и унутрашњи простори) и опрема;
-Општи трошкови, као што су хонорари архитектама, инжењерима и другим консултантима, студије изводљивости, стицање патентних права и лиценци до границе од 12% од укупних прихватљивих трошкова, од којих су трошкови бизнис планова до 5 %, али не више од 2.000 евра.
-Инвестиција у обновљиве изворе енергије на пољопривредном газдинству (изградња, инсталација и опремање), за сопствене потребе, мора бити део пројекта за туризам.
Висина помоћи – удео јавне подршке
Интензитет помоћи:
-износи до 65% вредности инвестиције (укупних прихватљивих трошкова);
Минимални и максимални износи укупних прихватљивих инвестиција
-Минимални износ инвестиције је 5.000 евра;
-Максимални износ инвестиције је 300.000 евра;
Корисник може добити максималну подршку од 400.000 евра јавне подршке из ИПАРД II програма.Корисник може пријавити максимум три апликације током трајања програма.
Poslednja izmena: 30 sep 2017 21:14 od Radosavljević Dragan. Razlog: Greška u naslovu, jedno slovo

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.855 sekundi