Prihvatljivi troškovi po IPARD programu

Više
30 sep 2017 20:18 #30216 od Petrović-Luković Violeta
Petrović-Luković Violeta je napravio novu temu: Prihvatljivi troškovi po IPARD programu
PRIHVATLJIVI TROŠKOVI PO IPARD PROGRAMU

IPARD podsticaji se utvrđuju u iznosu od 50% od vrednosti prihvatljivih troškova investicije umanjenom za iznos poreza na dodatu vrednost. Za investicije u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama, IPARD podsticaji utvrđuju se u dodatnom iznosu od 10%.
Vrednost prihvatljivog opšteg troška ne može preći iznos od 12% od vrednosti prihvatljivih troškova predmetne investicije. Vrednost prihvatljivog opšteg troška za izradu poslovnog plana za koje se odobravaju IPARD podsticaji ne može preći iznos od:
- 3% od vrednosti prihvatljivih troškova predmetne investicije – ako je vrednost prihvatljivih troškova predmetne investicije veća od tri miliona evra;
- 4% od vrednosti prihvatljivih troškova predmetne investicije – ako je vrednost prihvatljivih troškova predmetne investicije veća od jednog, a manja od tri miliona evra;
- 5% od vrednosti prihvatljivih troškova predmetne investicije – ako je vrednost prihvatljivih troškova predmetne investicije manja od milion evra.

Za investicije u fizičku imovinu za preradu i marketing kojima je obuhvaćena izgradnja i/ili kupovinu novih mašina i opreme prihvatljivi troškovi za koje se odobravaju IPARD podsticaji su troškovi koji se odnose na izgradnju i/ili kupovinu novih mašina i opreme, uključujući I kompjuterske programe. Ovi troškovi su prihvatljivi do tržišne vrednosti imovine, u skladu sa metodologijom za utvrđivanja referentnih cena investicija za obračun IPARD podsticaja i tri dostavljene ponude. Pravo na IPARD podsticaje ostvaruje se isključivo za investicije koje su realizovane nakon donošenja rešenja o odobravanju projekta, osim za opšti trošak koji može da nastane u periodu važenja IPARD programa.
Pravo na IPARD podsticaje ne može da se ostvari za neprihvatljive troškove kao što su:
- poreze, uključujući PDV;
- carine, uvozne i druge dažbine;
- kupovinu, zakup ili lizing zemljišta i postojećih objekata, bez obzira na to da li će lizing rezultirati promenom vlasništva;
- kazne, finansijske penale i sudske troškove;
- troškove poslovanja;
- polovnu mehanizaciju i opremu;
- bankarske troškove, troškove garancija i slične troškove;
- troškove konverzije, troškove i gubitke u pogledu kursne razlike u vezi sa IPARD namenskim računom, kao i druge čisto finansijske troškove;
- doprinose u naturi;
- troškove održavanja, amortizacije ili zakupa;
- nabavku predmeta investicije putem lizinga, kompenzacije, asignacije i cesije ili nabavku na drugi način koji predstavlja gašenje obaveze putem prebijanja duga;
- nabavku predmeta investicije gotovinskim plaćanjem.

PSSS Kragujevac
mr Violeta Petrović-Luković

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 1.884 sekundi