Lica koja ostvaruju pravo na IPARD podsticaje-Siniša Nedeljković

Više
28 sep 2017 14:03 - 30 sep 2017 10:45 #30169 od Nedeljković Siniša
Nedeljković Siniša je napravio novu temu: Lica koja ostvaruju pravo na IPARD podsticaje-Siniša Nedeljković
Prema pravilnicima koje je Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede objavilo 20.09.2017.godine, pravo na IPARD podsticaje ostvaruje:
1) preduzetnik;
2) privredno društvo;
3) zemljoradnička zadruga.
Lice ostvaruje pravo na IPARD podsticaje ako:
1) je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao komercijalno i nalazi se u aktivnom statusu;
2) je registrovano u Agenciji za privredne registre i ima aktivni status;
3) nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije;
4) računi kod poslovnih banaka nisu blokirani, kao i ako nisu bili u blokadi duže od 30 dana u periodu od 12 meseci pre podnošenja zahteva.
Lice koje ispunjava uslove iz stava 2. ovog člana, ostvaruje pravo na IPARD podsticaje i ako:
1) u strukturi vlasništva ima manje od 25% javnog kapitala ili glasačkih prava tog javnog kapitala;
2) je razvrstano u mikro, malo ili srednje pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;
3) nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica;
4) nije član holdinga ili koncerna.
Savetodavac zaštite bilja dipl.ing. Siniša nedeljković
PSSS Kosovska Mitrovica
Poslednja izmena: 30 sep 2017 10:45 od Nedeljković Siniša.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.805 sekundi