ТЕХНИЧКИ И САВЕТОДАВНИ СЕРВИСИ U IPARD II 2014-2020

Više
13 sep 2017 12:18 #29926 od Pavlović Goran
17. ТЕХНИЧКИ И САВЕТОДАВНИ СЕРВИСИ Према Попису пољопривреде из 2012. године, у Србији постоји 631.122 газдинстава и велики број малих пољопривредних газдинстава (просечне величине газдинства 5,3 ha). Оваква структура власништва, скромно знање и недостатак додатне обучености руралног становништва (97% руралног становништва се није додатно обучавало, 54% не поседује специфична знања и вештине) довели су до ниске продуктивности и ниских прихода од пољопривреде. Постојећи саветодавни систем је недовољан и не успева да одговори на динамичке потребе техничког и технолошког реструктуирања сектора. Пренос знања у области пољопривреде одвија се кроз формално образовање на свим нивоима (од средњих школа до докторских студија), као и кроз разне обуке које организују образовне и истраживачке институције, саветодавне службе, приватне фирме, пројектне јединице и медији. Да би се пољопривредници приближили најновијим научним достигнућима и стручним предузећима, и да би им се помогло да уведу нове технологије и праксу у периоду од 2004. дo 2007. године, а касније и у 2013. и 2014. години, спроведена је национална мера за подршку преноса знања у области пољопривреде кроз подршку посебних образовних пројеката у области пољопривреде. Такође је у 2010. години уведена слична мера кроз пројекат Транзиционе реформе пољопривреде (STAR) која је спроведена кроз кредите Међународне банке за обнову и развој ИБРД. Саветодавна служба Републике Србије ће играти важну улогу у процесу спровођења ИПАРД II програма. Планом комуникације и видљивости предвиђено је да ова служба буде главни партнер МПЗЖС у промовисању програма и пружању помоћи пољопривредницима да попуне пријавне формуларе. Ово ће повећати потребу за додатним кадром и повећаним обимом посла, што је такође предвиђено у Стратегији пољопривреде и руралног развоја и подржано предложеним повећањем буџета. Саветодавну службу Републике Србије чини 35 пољопривредних саветодавних и стручних служби са 256 запослених саветника. Од тога, 13 чине службе на територији Војводине, са 88 саветника, међу којима је 12 јавних и једна приватна. Контролу и координацију ових служби врши Покрајински секретаријат уз помоћ Пољопривредне саветодавне службе (ПСС) у Новом Саду, као организације овлашћене за стручно оспособљавање саветника. Покрајински секретаријат у складу са законом усваја годишњи програм и начин финансирања ових активности. Од укупно 22 службе у земљи, са изузетком Војводине, 168 саветника је запослено, 19 је јавних и 3 приватних. Контролу и координацију служби спроводи МПЗЖС уз помоћ Института за примену науке у пољопривреди (ИПН), који је именован као организација за стручно оспособљавање саветника, као и за послове надзора и вредновања резултата рада саветника (овлашћење добијено у складу са законом, на период од пет година). Preuzeto sa ipard.co.rs/
Goran Pavlović, savetodavac PSSS Smederevo

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.433 sekundi
Powered by Kunena Forum