IPARD - Tehnička pomoć

Više
13 sep 2017 09:56 #29923 od Pavlović Goran
IPARD - Tehnička pomoć – podrška aktivnostima vezanim za pripremu, praćenje, evaulaciju, informisanje i kontrolu aktivnosti na implementaciji projekta
Prilikom konkurisanja poljoprivredni proizvođači moraju da obezbede pun iznos novca potrebnog za realizaciju investicije, odnosno krajnji korisnik na bankovnom računu treba da ima sredstva potrebna za realizaciju čitave investicije. Tu država i lokalne samouprave treba da odigraju značajnu ulogu, odnosno da pruže pomoć proizvođaču da obezbede odgovarajuća sredstva (povoljni krediti, razvojne banke i sl.). Nakon obezbeđivanja sredstva za investiciju, poljoprivredni proizvođač konkuriše na objavljeni konkurs i dostavlja svu potrebnu dokumentaciju kako bi ušao u proces odobravanja projekta. Važno je napomenuti da investicija ne sme biti započeta pre nego što je projekat odobren. Pošto se projekat odobri, korisnik može započeti investiciju, ali ne sme odstupati od svog projekta koji je priložio prilikom konkurisanja. Veoma značajno je i da svaka investicija ima minimalni rok trajanja, a to je pet godina. To znači da je korisnik dužan da, u tom vremenskom periodu, održi investiciju (ne sme da otuđi objekat ili da mu promeni namenu), a sa druge strane mora da dostigne standarde EU, u zavisnosti od vrste investicije. U suprotnom, korisnik je dužan da vrati sva sredstva. Nakon odobravanja projekta, korisnik počinje sa investicionim aktivnostima, prema odobrenom projektu. Korisnik može da obavi refundaciju utrošenih sredstava u iznosu od 50 % vrednosti investicije (u pojedinim slučajevima i 55 %, 60 %) i tom prilikom, podnosi sve račune, dokaze o uplati sredstava čime dokazuje obavljenu transakciju.
Tokom realizacije projekta postoji višestruka kontrola. Prva kontrola je „nulta kontrola" i obavlja se u fazi odobravanja projekta kojom se proverava da li je korisnik započeo investiciju ili kupio opremu za koju konkuriše. U slučaju da je već započeo investiciju, njegov zahtev za ostvarivanje prava nad IPARD sredstvima biće odbijen.
Druga kontrola se odvija pre isplate sredstava, a cilj je da se utvrdi da li je investicija obavljena u skladu sa predloženim projektom. Poslednja kontrola obavlja se posle realizovane investicije i posle isplaćenih sredstava korisniku. To je ex-post kontrola, koja ima za cilj utvrđivanje da li je investicija održana i da li su dostignuti standardi EU na kraju investicije. Kontrole mogu biti i vanredne u zavisnosti od okolnosti (prevara, neregularnost i sl.). Korisnik je dužan da čuva svu dokumentaciju od trenutka sklapanja ugovora do trenutka isteka pet godina od realizovane investicije.
Goran Pavlović, savetodavac PSSS Smederevo

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.368 sekundi
Powered by Kunena Forum