МЕРА 103 ИПАРД II ПРОГРАМ ЕУ

Više
06 jun 2017 09:28 #28312 od Gvozdić Ljiljana
МЕРА 103 ИПАРД II ПРОГРАМА

Мера 103 се односи на инвестиције u физичку имовину за прераду и маркетинг.
Инвестиције се односе на 3 сектора:
- Млеко и млечни производи,
- Месо и производи од меса,
- Сектор воћа и поврћа.
Износ донација од вредности укупних инвестиција:
50% укупних прихватљивих трошкова, или
Инвестиције које се односе на складиштење отпада, максимални интензитет помоћи може бити већи за 10% (максимум 60%)
Минимални и максимални износи повраћаја средстава:
- Прерада млека (мин. 20.000 €; макс. 2.000 .000 €);
- Прерада меса (мин. 20.000 €; макс. 1 000 000 €);
- Прерада воћа и поврћа (мин. 20.000 €; макс. 1 000.000 €).
Корисник не може да прими више од 2 милиона евра јавне подршке у оквиру ИПАРД II програма.

Корисници могу бити предузетници и правна лица / предузећа са мање од 25% јавног капитала или гласачких права у поседу органа јавне власти, регистровани у АПР, и морају бити у активном статусу.
Уопштено, прихватљиви издаци односе се на следеће ставке:
1) Изградња/реконструкција – укључује:
Трошкове набавке готових компоненти и делова (трошкове куповине и транспорта) и њихову инсталацију и
Трошкове извођења радова (материјал, транспорт и радове).
2) Опрема – укључује:
Трошкове куповине, транспорта и инсталације, укључујући и рачунарске програме (софтвер)

Корисници треба да испуне следеће услове:
1) Финансијско – регулативне услове:
- Корисници могу бити микро, мала и средња предузећа - дефинисано у члану 6. Закона о рачуноводству РС (СГ РС 62/2013);
- У случају да корисник није власник, неопходно је да обезбеди уговор о закупу земљишта или објекта са минималним трајањем закупа од 10 година од дана подношења пријаве;
- Корисник треба да докаже да нема неизмирени порез или плаћања за социјално осигурање у тренутку подношења пријаве/захтева;
- Корисник доставља потписану изјаву да није аплицирао за исто улагање код других ЕУ и државних фондова;
- У случају да је корисник правно лице мора доказати да рачун није блокиран у тренутку подношења захтева и да није био у блокади дуже од 30 дана у периоду од 12 месеци пре подношења пријаве
2) Послују у складу са националним стандардима
- Најкасније до коначне исплате, правно лице мора пословати у складу са одговарајућим националним стандардима везаним за заштиту животне средине, јавног здравља, безбедности на раду и добробити животиња
3) Послују у складу са ЕУ стандардима
- Сваки пројекат, пре подношења ИПАРД агенцији, мора бити анализиран од стране релевантних националних ветеринарских и еколошких органа по следећим питањима: да ли ће корисник на крају пројекта достићи релевантне националне стандарде и да ли ће инвестиција достићи релевантне стандарде ЕУ;
- На крају реализације, инвестиција мора испунити релевантне стандарде ЕУ;
- Подносилац захтева доставља уз захтев за коначну исплату, потврду из националне ветеринарске, фитосанитарне и управе за заштиту животне средине, да се у правном лицу примењују и поштују минимални национални стандарди, и да предмет инвестиције испуњава релевантне стандарде ЕУ
4) Имају економски одрживи пројекат
- У инвестиционој студији / пословном плану се приказује позитивно повећање прихода од производње (ако није инвестиција у управљање отпадом)
- У инвестиционој студији / пословном плану се показује да је пројекат економски одржив
5) Предају комплетан захтев за добијање донација
- Попуне све обрасце према расписаном позиву
- За објекте и опрему која захтева оверену пројектну документацију иста се мора поседовати (главни пројекат, технолошки пројекат, електро пројекат и сл.)
- Прикупе све потребне дозволе, решења и уверења од овлашћених установа
- На основу студије изводљивости израде пословни план / инвестициону студију.

Љиљана Гвоздић дипл.инж.пољ.

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.342 sekundi
Powered by Kunena Forum