Mere 302 IPARD programa

Više
01 jun 2017 14:03 #28254 od Miljković Mira
Mera 302 se odnosi na diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja:
1. Podizanje nivoa diversifikacije i razvoja ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima sa mogućnošću otvaranja novih radnih mesta i direktno povećanje prihoda farmi i domaćinstva,
2. Poboljšanje kvaliteta života u ruralnim područjima i na taj način smanjenje raseljavanja ruralnih područja
Specifični ciljevi donacija:
1. Investiciona podrška razvoju turističkih objekata i usluga i na taj način ekspanzija privrednih objekata u zemlji u oblasti ruralnog turizma
2. Podrška razvoju turističkih rekreativnih aktivnosti, posebno za porodični i dečiji turizam.
Investicije se odnose na:
Ulaganje u izgradnju ili rekonstrukciju ili opremanje objekata za pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga, kao što su sobe, restorani i drugi objekti, uključujući i objekte za rekreaciju, igranje, turističkih kampova, poboljšanje objekata na otvorenom ( za jahanje, ribolov u unutrašnjim vodama, biciklizmu), troškovi marketinga.
Iznos donacije do 65% vrednosti investicije.
Korisnici treba da ispune finansisko-regulativne uslove iposluju u skladu sa nacionalnim standardima.
-Moraju biti registrovani u skladu sa odredbama Zakona o turizmu na kraju realizacije investicije,a pre konačne isplate,
-Korisnci treba da dokažu da nemaju neizmiren porez ili plaćanja za socialno osiguranje u trenutku podnošenja prijave,
-Korisnik dostavlja potpisanu izjavu da nije aplicirao za isto ulaganje kod drugih EU fondova,
-Investicije za koje su odobrena sredstva moraju se koristiti za tu namenu najmanje 5 godina nakon konačne isplate IPARD agencije,
-U slučaju da je korisnik pravno lice mora dokazati da račun nje blokiran u trenutku podnošenja zahteva i da nije bio u blokadi duže od 30 dana,
-Sva oprema nakon nabavke mora biti evidentirana u knjigovodstvu korisnika i amortizovana u razdoblju dužem od godinu dana.
Posluje u skladu sa nacionalnim standardima, odosno investicija mora biti u skladu sa relevantnim nacionalnim standardima.

PSSS Jagodina, dipl.ing Mira miljković

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.422 sekundi
Powered by Kunena Forum