Контрола спровођења ИПАРД програма

Više
03 maj 2017 12:10 #27775 od Širtov Robert
Послове контроле спровођења пројеката ИПАРД програма обавља Управа за аграрна плаћања преко државних службеника распоређених на пословима контроле на лицу места. У вршењу послова контроле на лицу места у области спровођења пројеката ИПАРД програма, контролор има право и дужност да:
1) врши увид у исправе везане за остваривање права на ИПАРД подстицаје;
2) врши контролни преглед пољопривредног земљишта, засада, стоке, пословних и производних простора, објеката, уређаја, робе и пословне документације;
3) фотографише, односно сачини аудио-видео запис контролног прегледа
4) проверава испуњеност услова за остваривање права на ИПАРД подстицаје;
5) предузме друге мере и радње, у складу са посебним прописима у области спровођења ИПАРД програма.
У вршењу послова контроле на лицу места у области спровођења пројеката ИПАРД програма контролор је овлашћен да:
1) наложи извршење мера и радњи уз одређивање за то потребног рока;
2) изради извештај о мерама и радњама у вршењу послова контроле на лицу места;
3) обавести друге службе Управе, ако постоје разлози за предузимање мера из делокруга рада тих служби;
4) привремено одузме документацију и предмете који у поступку пред Управом, прекршајном или судском поступку могу да послуже као доказ;
5) поднесе пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ, односно поднесе захтев за покретање прекршајног поступка;
6) обавести други орган ако постоје разлози за предузимање мера за које је тај орган надлежан;
7) покрене иницијативу за вођење пољопривредног газдинства у пасивном статусу;
8) предузима друге мере и радње у складу са посебним прописима у области спровођења ИПАРД програма.
О извршеном привременом одузимању документације и предмета контролор издаје потврду. Лица код којих се врши контрола у области спровођења пројеката ИПАРД програма дужна су да контролору омогуће вршење контроле и пруже потребне податке и информације, као и да на његов захтев, у одређеном року, доставе или припреме податке и материјале који су му потребни за вршење послова контроле
Роберт Ширтов ДВМ сци

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.268 sekundi
Powered by Kunena Forum