MINIMALNI NACIONALNI STANDARDI ZA MERU 1 IPARD PROGRAMA - Todo Terzić

Više
20 mar 2017 12:19 - 12 apr 2017 11:23 #27507 od Terzić Todo
Pripreme za sprovođenje IPARD programa u Srbiji se polako privode kraju. Pored institucija koje će biti uključene u sprovođenje IPARD-a, pripremaju se i zainteresovani proizvođači, koji žele da unaprede svoje proizvodne kapacitete. Mera 1 IPARD programa odnosi se na investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih proizvođača. Ciljevi koji se postižu kroz ovu meru su jačanje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta. Potencijalni korisnik, čija je aplikacija uspešna, nakon realizacije investicije mora da zadovolji minimum nacionalnih standarda. Zavisno od strukture proizvodnje usklađuju se i kriterijumi za ispunenje nacionalnih standarda, koji su definisani sledećim Zakonima i podzakonskim aktima:

1. Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju

Pravilnik o određivanju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi ( ,, Službeni glasnik RS,, br. 29/13)
Pravilnik o načinu i uslovima upisa i vođenja registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i promenu podataka i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i o uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva (,,Službeni glasnik RS,, br. 111/09)


2. Zakon o veterinarstvu ( ,,Službeni glasnik RS,, br. 91/05, 30/10)

Pravilnik o veterinarsko-sanitarnim uslovima objekata za uzgoj i držanje kopitara, papkara,živine i kunića (,,Službeni glasnik RS,, br. 81/06)
Pravilnik o sadržaju i sprovođenju opštih i specifičnih uslova higijene hrane (,,Službeni glasnik RS,, br. 78/10)


3. Zakon o stočarstvo ( ,,Službeni glasnik RS,, br. 41/2009)

Pravilnik o uslovima u pogledu objekata i opreme koje moraju ispunjavati odgajivačke organizacije i organizacije sa posebnim ovlašćenjima, kao i o uslovima u pogledu stručnog kadra koje moraju ispunjavati organizacije sa posebnim ovlašćenjima (,,Službeni glasnik RS,, br .103/09)
Pravilnik o sadržini i obrascu zahteva za upis u registar odgajivačkih organizacija i organizacija sa posebnim ovlašćenjima, kao i sadržini i načinu vođenja tog registra ( ,,Službeni glasnik RS,, br. 67/09)


4. Zakon o dobrobiti životinja ( ,,Službeni glasnik RS,, br. 41/2009)

Pravilnik o uslovima za dobrobit životinja u vezi prostora , prostorija i opreme koji moraju biti ispunjeni u objketima u kojima se drže i uzgajaju određene vrste i kategorije životinja, kao i sadržaj i način vođenja evidencije (,,Službeni glasnik RS,, br. 6/10)
Pravilnik o načinu obeležavanja goveda i vođenju evidencije o obeleženim govedima (,,Službeni glasnik RS,, br. 57/2009)
Pravilnik o izmeni i dopuni pravilnika o načinu obeležavanja goveda i vođenju evidencije o obeleženim govedima (,,Službeni glasnik RS,, br.14/2010)
Pravilnik o načinu obeležavanja i registracije svinja, kao i o službenoj kontroli identifikacije, obeležavanja i registracije svinja (,, Službeni glasnik RS, br.94/2010)
Pravilnik o načinu obeležavanja i registracije ovaca i koza, kao i o službenoj kontroli identifikacije, obeležavanja i registracije ovaca i koza (,,Službeni glasnik RS,, br.6/2011)
Pravilnik o izmenama pravilnika o načinu obeležavanja i registracije ovaca i koza, kao i o službenoj kontroli identifikacije, obeležavanja i registracije ovaca i koza (,,Službeni glasnik RS,, br.57/2011)
Pravilnik o načinu obeležavanja i registracije kopitara, kao i o službenoj kontroli identifikacije, obeležavanja i registracije kopitara (,,Službeni glasnik RS,, br.72/2010)


5. Zakon o planiranju i izgradnji (,,Službeni glasnik RS,, br. 72/2009, 81/2009, 24/2011)

6. Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu (,,Službeni glasnik RS,, br.135/2004)

Pravilnik o sadržini zahteva o potrebi procene uticaja i sadržine zahteva za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu (,,Službeni glasnik RS,, BR. 69/2005)

7. Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (,,Službeni glasnik RS,, br.101/2005)

8. Zakon o opštem upravnom postupku (,, Službeni list SRJ,, br. 33/97, 3172001)

Pored zadovoljavanja standarda, potrebno je da se dokaže i ekonomska održivost projekta preko jednostavnog biznis plana, za investicije do 50.000 evra. Kumulativni novčani tok mora biti pozitivan.
Last edit: 12 apr 2017 11:23 by Administrator.

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.506 sekundi
Powered by Kunena Forum