Ograničavajući faktori za suzbijanje korova u ratarstvu

Više
23 jun 2020 23:01 #41834 od Onć Jovanović Eleonora
Onć Jovanović Eleonora je napravio novu temu: Ograničavajući faktori za suzbijanje korova u ratarstvu
Nakon što se ispoštuju sve agrotehničke mere koje omogućavaju kvalitetno zasnivanje ratarskih useva, kontrola korova je mera nege koja u daljem toku vegetacije obezbeđuje gajenoj biljci neometan rast i razvoj. U savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji, primena herbicida je postala neizostavna agrotehnička mera. Međutim, obzirom da je reč o otrovnim supstancama, njihova primena stvara određene rizike prema rukovaocima, životnoj sredini i samom usevu koji se tretira. Zato tehnologija hemijskog suzbijanja korova u ratarskim usevima treba da bude višesmerna i da predvidi najefikasniji način kontrole korova u biološkom, ekološkom i ekonomskom smislu.
Većina herbicida se nalazi u upotrebi već duži niz godina, a na tržištu se veoma retko pojavljuju nove hemijske supstance sa pesticidnim delovanjem. Korovi kao živi organizmi poseduju sposobnost prilagođavanja uticajima različitih faktora, pa tako i delovanju herbicida, pri čemu dolazi do razvoja rezistentnosti prema ovim jedinjenjima. Da bi se prevazišao problem rezistentnosti prema herbicidima, u proizvodnju se uvode usevi tolerantni na određene herbicide koji efikasno suzbijaju korove rezistentne na herbicide drugih mehanizama delovanja.
Osnovni princip za pravilan izbor herbicida je fenofaza razvoja gajene biljke, poznavanje korovskih vrsta koje ugrožavaju usev, stepen njihove stalnosti, brojnost i pokrovnost, spektar delovanja herbicida, meteorološki uslovi. Pod uticajem izmenjenih klimatskih uslova, sve češće vegetacione sezone se odlikuju ekstremnim i neuobičajenim temperaturama, sa suficitom ili deficitom padavina. Na efikasnost herbicida kao i fitotoksičnost prema gajenoj biljci u velikoj meri utiču vremenski uslovi u vreme i posle primene herbicida. Visoke temperature praćene sušom ili previše padavina praćeno niskim temperaturama osim uticaja na herbicidni efekat, izazivaju stanje stresa kod gajene biljke, koja se teže oporavlja nakon primene herbicida.
Kvalitet aplikacije herbicida utiče na biološku efikasnost primenjenih pesticida kao i potencijalnu opasnost po životnu okolinu. Kalibrirani uređaji za primenu herbicida i korišćenje odgovarajućih rasprskivača su osnov kvalitetne primene. Vrsta rasprskivača, količina tečnosti i krupnoća kapljica nanetog depozita na list imaju izuzetan značaj. Mašine i uređaji koji se koriste za zaštitu bilja moraju da ostvare takvu veličinu kapi koja će na najefikasniji način dospeti na površinu koja se tretira, svođenjem svih mogućih gubitaka na minimum.
Performanse savremenih prskalica omogućavaju smanjenje drifta i kvalitetno nanošenje tečnosti na biljke. Kvalitetna aplikacija herbicida podrazumeva ravnomerno nanošenje tečnosti na sve delove biljaka. Korišćenjem injektorskih rasprskivača može se ostvariti dobar efekat, jer se pri višem radnom pritisku povećava učešće sitnijih kapi koje omogućuju bolju pokrivenost ciljne površine.

Mr Eleonora Onć Jovanović,
PSSS Beograd

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.335 sekundi