Trulež plodova jagode

Više
11 jun 2020 12:20 #41545 od Petrović Mirjana
Petrović Mirjana je napravio novu temu: Trulež plodova jagode
Trulež plodova jagode ili siva trulež je najvažnija bolest na jagodama, uzročnik je gljiva Botrytis cinerea. Raširena je u svim područjima gde se gaji jagoda i jedna je od ekonomski najznačajnijih bolesti na jagodama. Direktno utiče na prinos i kvalitet plodova.
Simptome boleste stvara micelija gljive u vidu razgranatih konidiofora s konidijama pri čemu nastaje paučinasta prevlaka, sivkasto-smeđe boje na plodovima jagode. Kod jačih zaraza i povoljnih vremenskih uslova, kao što su sada učestale kiše, i ukoliko zaštita izostane, može doći do potpunog uništenja plodova. Kod visoke vlage i nižih temperatura micelijska prevlaka obuhvata ceo plod jagode koji postaje neupotrebljiv. Simptomi , mada ređe, mogu da se jave i na listovima u vidu nekroze. Češće bolest zahvata cvetove koji se osuše i izgledaju kao spaljeni. Na plodovima najpre, u početnim fazama zaraze, javljaju se smeđe i vlažne pege neodređenog oblika. Ovi simptomi mogu da se pomešaju sa simptomima drugih bolesti, kao što je antraknoza plodova (Colletotrichum spp.) i smeđa trulež plodova (Gnomoniopsis comari). Zaraženi plodovi u slučaju vlažnog vremena potpuno istrule, a u slučaju suvog vremena sasuše se. Optimalna temperatura za razvoj gljive je u intervalu od 15-20 0C, a optimalna vlažnost je iznad 90% relativne vlažnosi vazduha. Gljiva prezimljava na biljnim ostacima, aktivira se u rano proleće, pri čemu su mladi i tek otvoreni cvetovi podložni prvim infekcijama. Potom prelazi na zelene tek zametnute plodove.
Za hemijsko suzbijanje primenjuju se fungicidi na bazi pirimetanila, piraklostrobina i boskalida, fludioksonila i ciprodinila. Tokom zaštite mora se voditi računa o karenci i opasnosti od pojave rezistentnosti. Da bi se izbegla pojava rezistentnosti, preporučuje se korišćenje jedne hemijske grupe samo jednom do maksimalno dva puta tokom jedne vegetacije.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.245 sekundi