Značajna gljivična infekcija na Oblačinskoj višnji

Više
23 mar 2020 21:06 #40865 od Obradović Ivana
Obradović Ivana je napravio novu temu: Značajna gljivična infekcija na Oblačinskoj višnji
]Sušenje cvetova, grana i grančica – Monilinia laxa
Kod nas Monilinia laxa jedan je od najznačajnijih patogena koštičavih vrsti voćaka .2000- ih godina u Topličkom kraju zbog loše otkupne cene i ne sprovedene zaštite procenat sasušenih cvetova se kretao od 70 do 100 %.
M.laxa parazitira cvetove, mladare, grane,grančice i plodove. Cvetovi bivaju parazitirani od otvaranja do precvetavanja. Prvi vidljivi simptomi na njima se manifestuju sušenjem prašnika i kruničnih listića, a kasnije ostalih delova cveta. Čitav cvet i buketići poprimaju smedju boju, suše se. Na obolelim granama, grančicama i letorastima javljaju se ugnute, eliptične, nekrotične pege, dolazi do sušenja istih. Plodovi mogu biti parazitirani od samog zametanja do pune zrelosti i u usovima pogodnim za razvoj ( kišni period), rosa takodje ima značajnu ulogu, kao i prisustvo insekata ubzaće razvoj bolesti, odnosno trulež ploda.
Mere borbe. Kao mera borbe protiv ovog patogena preporučuje se orezivanje zaraženih grana i sakupljanje i spaljivanje mumificiranih plodova jer ti plodovi predstavljaju žarišta za nove zaraze u sledećoj godini. Primena ovog metoda je vezana za veći utrošak radne snage i odlikuje se niskom produktivnošću.
Suzbijanje gljive monilinia laxa hemiskim putem je veoma značajno. Hemiska zaštita počinje zimskim tretiranjem za smanjenje infekcionog potencijala za naredni vegetacioni period sredstvom na bazi bakra.
Tokom vegetacije broj tretiranja zavisi od padavina. Smatra se da se sa 3 do 4 tretiranja može ostvariti uspešna zaštita. Prvo tretiranje se preporučuje u fazi kokica. Kritična faza za ostvarenje infekcije je faza cvetanja pa se i najbolja zaštita tad postiže. U uslovima produženog cvetanja još jedno tretiranje po precvetavanju. Sredstva za tretirnje su na bazi aktivne materije: mankozeb,dodin, boskalid i piraklostrobin.
S obzirom da se tretiranje ivodi u fazi cvetanja mora se voditi računa o pčelama Našim zakonskim propisima poljoprivredni proizvodjači su obavezni da o planiranoj zaštiti gajenih biljaka, obaveste pčelare 48 h ranije, u okruženju u prečniku od 5 km.od mesta tretiranja. Tretiranje izvoditi u večernjim časovima.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.924 sekundi