Dezinfekcija zemljišta i alata u plasteničkoj proizvodnji hemijskim putem

Više
27 dec 2019 13:25 #39782 od Onć Jovanović Eleonora
Onć Jovanović Eleonora je napravio novu temu: Dezinfekcija zemljišta i alata u plasteničkoj proizvodnji hemijskim putem
Dezinfekcija zemljišta u plasteniku hemijskim putem
Sumpor: za dezinfekciju 1m³ potrebno je utrošiti 10g do 20g sumpora, maksimalno 30g. Sagorevanjem sumpora nastaje sumpordioksid. Proizvođači plastenik ostavljaju četiri do pet dana zatvoren i tek nakon toga otvaraju plastenik da se prozrači. Kada se sumporne trake zapale, potrebno je brzo napustiti plastenik i dobro ga zatvoriti. Na plasteniku je potrebno zatvoriti sve otvore. Kod rukovanja sumpordioksidom potrebno je da se zaštitite, a dezinfekcija se vrši tokom jeseni ili zime, da ne bi došlo do neželjenih efekata na gajenim biljkama kod dezinfekcije tokom proleća.
Formalin se koristi u količini od 10 ml za 1 m3 prostora. Brže isparavanje se postiže dodavanjem 250 g kalijum-permanganata na 1 l formalina.
Plavi kamen (bakar sulfat). Se primenjuje kod dezinfekcije drvene konstrukcije. Ne korisititi je za dezinfekciju armature od metala, pošto je nagriza. U 100 litara vode rastvori se 5kg plavog kamena.
Dezinfekcija se može vršiti i kalijum permanganatom.
U toku ovih operacija objekat mora biti zatvoren, a temperatura mora biti viša od 12 stepeni. Dezinfekcija traje 24 sata, a potom se objekat provetri. U objekat se može uneti i alat, pribor, ambalaže, saksije i dr.
Dezinfekcija zemljišta:
Dezinfekcija alata i pribora za rad
Sav alat koji se koristi u plasteniku tokom zime potrebno je očistiti, pripremiti za novu sezonu (naoštriti), dobro oprati vrelom vodom ili premazati alkoholom. Dezinfekcija alata i pribora može se uraditi i potapanjem alata u 10% rastvor sode 5% rastvor plavog kamena. U plasteniku se ne treba pušiti, jer je duvan prenosnik mnogih virusnih oboljenja biljaka. Oko plastenika ne sme biti otpada - uklanjati korov i saditi biljke koje svojim mirisom i materijama koje luče teraju štetočine i umanjuju vitalnost prouzrokovača oboljenja.
Alkohol je sredstvo koje služi za dezinfekciju noževa i ruku kojima se prenosi veliki broj patogena, pre svega virusa, pri zalamanju biljaka ili tokom drugih radova kada biljke dodirujemo. Natrijum hipohlorid, poznat kao varikina, se takođe može koristiti kao dezinfekciono sredstvo za alat, ambalažu, saksije i radne površine, a koristi se sa vodom u odnosu 1:5.
mr Eleonora Onć Jovanović
Savetodavac za zaštitu bilja

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.273 sekundi