Biljne vaši na strnim žitima

Više
06 dec 2019 10:09 #39438 od Fildžanović Bojana
Biljne vaši na strnim žitima
Žitarice su podložne bolestima i napadu štetočina.Prosečni gubici od bolesti iznose 12% , a od štetočina 14% , što umanjuje vrednost žetve za 20% . Sa određenim udelom u ovom gubitku učestvuju i vaši.
Biljne vaši (Aphidide) pripadaju redu Homoptera a podredu Aphididnea. Više vrsta vaši napada nadzemne organe strnih žita.U našoj zemlji su najzastupljenije sledeće tri vrste biljnih vaši na strnim žitima:Sitobion avenae, Rhopalosiphum padi, Metopolophium dirhodum. Štete koje biljne vaši nanose na strnim žitima mogu se podeliti na direktne i indirektne.Direktne štete nastaju tako što vaši svojom ishranom dovode do usporenog transporta i razmene hranljivih materija. Te biljka sporije raste i manje je rodnosti. Dovodi do šturosti zrna i ono je smanjenog kvaliteta i klijavosti. Indirektna štetnost se ogleda u prenošenju fitopatogenih virusa. Vaši su vektori virusa i značajni u širenju viroza graminea.Na brojnost vaši utiču mnogi faktori spoljne sredine:temperatura,vlaga,hranljiva vrednost biljke domaćina,paraziti i predatori.
Pojava biljnih vaši na na strnim žitima odnosi se na period druge polovine aprila,što se fenološki poklapa sa fazom klasanja. Maksimalnu brojnost populacija dostiže krajem maja i u prvoj polovini juna,što se fenološki poklapa sa fazom mlečne zrelosti . Krajem juna brojnost vaši naglo opada ,sve do njihovog potpunog iščezavanja.
Hemijska zaštita se može obaviti preparatima na bazi : deltametrina , bifentrina , dimetoata i drugim preparatima registrovanim za suzbijanje lisnih vašiju u pšenici i ječmu. Tretiranje se ne preporučuje nakon početka faze mlečnog zrenja.
PSSS Negotin,Bojana Filidžanović

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.450 sekundi
Powered by Kunena Forum