Zaštita kruške

Više
07 maj 2018 14:50 #32775 od Karapandžić Bojana
Karapandžić Bojana je napravio novu temu: Zaštita kruške
Na području delovanja PSSS Leskovac kruške se zavisno od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi razvoja ploda od fenofaze veličina ploda do 20 mm do drugo opadanje plodova ( BBCH 72 – 73 ).
Vizuelnim pregledom zasada kruške registrovano je prisustvo imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri), jaja ( sveže položena i jaja pred piljenje ) položena na listovima, lisnim peteljkama, plodovima. Takođe je registrovano prisustvo razvličitih larvenih stadijuma na listovima i lisnim peteljkama, pri čemu dominiraju mlađi larveni stadijumi.
Štete nanose larve koje sišu sokove biljaka i luče velike količine medne rose. Prisustvo medne rose smanuje asimilacionu površinu, a omogućava i naseljavanje gljive čađavice.
Visoke dnevne temperature odgovaraju razvoju kruškine buve. U toku je piljenje larvi prve letnje generacije.U cilju suzbijanja imaga i ispiljenih larvi preporučuje se primena kombinacije insekticida:
( a.m. deltametrin ) Decis 2,5 EC, Polux, Konfuzija 0,05% +
( a.m. klotianidin ) Apache 50 WG, Kulisa 350 gr /ha
uz dodatak okvašivača.
Za zaštitu formirane lisne mase i plodova od prouzrokovača čađave krastavosti kruške ( Venturia pirina ) preporučuje se primena fungicida na bazi aktivne materije mankozeb ( Mankogal 80, Dithane M 45, Bevesan 45 M ) u količini 2,5 kg/ha.
Bojana Karapandžić, dipl.inž.polj.
Prilozi:

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.324 sekundi