PROPADANJE PLODOVA JABUKE U SKLADIŠTU I KAKO TO SPREČITI -Slavica Stojkić

Više
27 feb 2018 09:24 #31884 od Stojkić Slavica
PROPADANJE PLODOVA JABUKE U SKLADIŠTU
I KAKO TO SPREČITI

Proces koji jabuka prođe do momenta kada dođe do potrošača je veoma dug i složen. Problemi sa kojima se proizvođači susreću su raznoliki ali kvalitet njihovog rada tokom proizvodnje utiče na probleme sa kojima mogu da se susreću prilikom čuvanja jabuke u skladištu.
Zadatak fitopatologa i proizvođača je da se spreči zaraza, odnosno pojava bolesti, a ako i dodje do zaraze sprečiti njeno dalje širenje i po mogućnosti zaštititi biljke vodeći računa o zaštiti čvekove sredine i ekonomskoj isplativosti preduzetih mera.
Bolesti koji se javljaju tokom skladišenja jabuke mogu biti abiotske i biotske prirode.
Bolesti koje izazivaju abiotski uzročnici nazivaju se fiziološke ili funkcionalne bolesti. Ovde ubrajamo sve poeremećaje koji nastaju usled edafskih i klimatskih faktora, otrovnih gasova, hemijske štete i sl.
1. Manjak ili višak hraniva u zemljištu.
Za optimalan rast i razvoj biljaka bitna je uravnotežena ishrana, kako bi odnos elemenata bio srazmeran. Nedostatak ili, ređe, višak hranjivih materija mogu dovesti do funkcionalnih promena, odnosno do promena koje nastaju u fiziološkim procesima koji se onda manifestuju kao bolest.
2. Nedostatak ili višak vlage u zemljištu.
Za normalan rast i razvoj biljaka potrebna je odgovarajuća vlaga koja zavisi od vrste biljke, njenoj bujnosti, tipu zemljišta , temperaturi i slično.
3. Uticaj visokih i niskih temperatura.
Za biljku mogu biti štetne i visoke i niske temperature.
4. Nedostatak svetla
5. Otrovni gasovi
6. Hemijske povrede
Najpoznatije abiotske bolesti jabuke u skladištu su:
gorke pege, jonatanove pege ili površinske fleke
Svi ovi faktori utiči na normalan i pravilan razvoj biljke tako da premećaj u ishrani biljaka dovodi do pojave gorkih pega koje mogu da se jave i zbog prevelike bujnosti stabla, malo plodova, visoke temperature.
Plodovi jabuke podložniji su pojavi pega ako se nedovoljno zreli i ako su krupniji.
Jonatanove pege su dobile ime po sorti jabuke koja je jedan od roditelja. Posebno se javlja pri dužem transportu i u priručnim skladištima. Ove pege su pogodna mesta za prodor gljive koja uzrokuje trulenje. Sušni period tokom vegetacije pogoduje razvoju jonatanovih pega. Isto tako krupniji plodovi su podložniji nego sitni.
Površinske fleke nastaju na pokožici zelenih plodova ili nedozrelih obojenih sorti. Ove pege su fiziološke prirode, a smatra se da nastaju kod plodova sa povećanim sadržajem azota i manjkom kalcijuma. U toku proizvodnje uslovi visoke temperature i jake suše povećavaju rizik za stvaranje površinskih fleka. Da bi se smanjla pojava plodove treba brati pri optimalnoj zrelosti.
Često se kaže da je bolest poremećaj u morfološkom i fiziološkom razvoju biljaka, što se manifestuje vidljivim znacima - simptomima. Ova definicija obuhvata bolesti kod kojih su vidljivi simptomi, ali ne obuhvata bolesti bez simptoma (tzv. latentne zaraze). To su slučajevi kada je uzročnik bolesti u biljci, dakle ona nije zdrava, ali nema vidljivih znakova zaraze. Ako se dese propusti u zaštiti onda nastaju bolesti biotske prirode koje izazivaju truljenje i propadanje plodova.
Najčešće gljive koje napadaju jabuku u skladištu su:
Monillia spp., Colethotrychum soo., Sphaeropsis spp., koje se u latentnom, prikrivenom obliku unose u skladište.
Isto tako prilikom branja, pakovanja, transporta i skladištenja može doći do povreda ploda kada lako dolazi do infekcije i daljeg razvoja gljiva kao što su:
Botrytis spp., Penicilium spp., Fusarium spp., koje takođe izazivaju trulež.

PSSS Smederevo Savetodavac Slavica Stojkić

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.425 sekundi
Powered by Kunena Forum