Virus mozaika lucerke (AMV)

Više
22 feb 2018 10:19 #31768 od Grbić Jelena
Virus mozaika lucerke je opšte rasprostranjen i parazitira veliki broj biljaka u našoj zemlji. Glavni domaćin ovog virusa je paprika, ali se može javiti i na paradajzu i plavom patlidžanu. Na paprici ovaj virus izaziva velike štete, koje mogu dovesti i do 65 % gubitka u prinosu.
Tipični simptomi na biljkama paprike, zaraženim sa AMV je pojava svetložutog mozaika na lišću ili krupnih žutobelih pega koje se šire od osnove liske ka vrhu. Internodije su skraćene, dok je liska obično manja i naborana. Obolele biljke paprike zaostaju u porastu, slabije cvetaju i ne zameću plodove. Zaraženi plodovi su sitniji, deformisani i bez .
Ovaj virus izaziva žuto šarenilo plavog patlidžana koje se odlikuje pojavom slabo ili jako žutih do beličastih pega na čitavoj lisnoj površini. Bolest međutim ne utiče nepovoljno na porast biljaka.
Na paradajzu simptomi se ispoljavaju u vidu nekroze stabla i lista. Na plodu dolazi do deformacija i i pjave nekrotičnih pega. Virus je bez većeg praktičnog značaja u proizvodnji paradajza.
Virus mozaika lucerke prenosi se zaraženim semenom paprike. Starija lucerišta su glavni izvor zaraze. Virus prezimljava u lucerki, koja je često u potpunosti zaražena virusom mozaika lucerke. Biljne vaši prenose virus, sa obolelih biljaka lucerke, na tek rasađene biljke paprike. Tokom dalje aktivnosti biljnih vašiju širenje virusa se nastavlja u usevu paprike. Ovaj virus se uspešno prenosi i mehanički, kao i nekim vrstama parazitnih cvetnica (Cuscuta sp.).
Osnovna mera u suzbijanju jeste da se za proizvodnju koristi zdravo seme. Preporučuje se suzbijanje vektora, korova, razoravanje zaraženih lucerišta, kao i korišćenje tolerantnih sorti paprike.

Jelena Grbić, dipl.ing. zaštite bilja

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.617 sekundi
Powered by Kunena Forum