Suzbijanje korova u lucerki

Više
21 feb 2018 13:54 #31752 od Gavrilović Slađana
Sa nedeklarisanim semenom koje poljoprivredni proizvođači nabavljaju često se poseju i korovi. Takvo seme je vrlo često zaraženo vilinom kosicom (parazitskom cvetnicom), koju je praktično teško ili nemoguće suzbiti. Primena herbicida na bazi aktivne materije dikvat-dibromid za suzbijanje viline kosice ne daju zadovoljavajuće rezultate.
Primena herbicida uz inkorporaciju, više nije preporučljiva zbog fitotoksičnosti, odnosno lošeg uticaja na porast lucerke.
Najbolji rezultati dobijaju se primenom herbicida nakon nicanja i korova i lucerke. Lucerku kao i ostale mahunarke ne treba tretirati herbicidima dok ne dobije prvu trolisku. U to vreme iznikli korovi su približno iste visine i to je presudni moment za njenu prvu zaštitu od korova. Ako se ne reaguje herbicidima u ovom periodu korovi nadjačaju lucerku, usev biva žut, ne ukoreni se dobro. Takva lucerka ima loš porast I rizikujemo otkos I za narednu godinu.

Preporučuje se primena preparata na bazi aktivne materije imazamoks ( Passat, Pulsar, Ikarus) u dozi 1-1,25 l/ha, u zavisnosti od stepena zakorovljenosti. Na ovaj način suzbijaju se jednogodišnji travni i širokolisni korovi . Ovi herbicidi na bazi a.m. imazamoks suzbijaju travne i širokolisne korove, delujući zemljišno u fazi klijanja i nakon nicanja gajene biljke.
Dobri rezultati u suzbijanju širokolisnatih korova se postižu i primenom herbicida na bazi aktivne materije bentazon ( Savazon, Bentamark, Galbenon) u dozi 3 l/ha kada je lucerka visine 10-15 cm, a korovi u fazi 2-6 lista.
Za već zasnovana lucerišta pre kretanja vegetacije, od druge polovine februara preporučuje se herbicid na bazi aktivne materije metribuzin (Sencor, Dancor, Velton) u dozi 0,75-1 kg/ha. Na slabo humusnim parcelama, sa sadržajem humusa ispod 3% koristiti niže doze metribuzina. Preparat na bazi ove aktivne materije dobro suzbija većnu širokolisnatih korova: lipicu, štir, ambroziju, lobodu, hoću neću, lubeničarku i druge korove. Na suzbijanje boce malo slabije deluje.
Tokom mirovanja, u već zasnovanoj lucerki, kako bismo proširili spektar delovanja na širokolisnate korove možemo kombinovati preparate na bazi a.m metribuzina i na bazi aktivne materije tifensulfuron metil (Piano, Okvir, Harmony. Preporuka je 0,5 kg preparata na bazi a.m. metribuzina i 15gr/ha tifensulfuron-metil.
Ova kombinacija dlično suzbija širokolisne korove i jako brzo deluje.

Za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova dozvoljena je primena preparata Rafal i Kletox (a.m. kletodim) u dozi 0,8-2,l/ha. Ukoliko ima divljeg sirka iz rizoma preporučuje se herbicid na bazi aktivne materije fluazifop-p-butil( Flupisor, Fusilade forte ) u dozi 1,2 l/ha, ako je u pitanju semenski divlji sirak ili muhar.Primenjuje se posle nicanja useva pa sve do faze cvetanja, a najbolji efekat je kada su korovi 3-5 listova. Primenjuje se samostalno i ne meša se sa drugim herbicidima, a najbolje je uz utrošak vode 200 l/ha
Najvažnije pravilo je da tretman protiv širokolisnih i uskolisnih korova treba razdvojiti.
Ako mladom lucerištu pružimo uslove da dobije bitku sa korovima, ukorenjavanje lucerke će biti odlično i lucerka spremna čeka leto i jesen. Uz ovakvu pripremu i adekvatnu negu protiv korova možemo planirati ekspoataciju dugi niz godina.

Dipl.ing. Slađana Gavrilović
PSSS Valjevo

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.855 sekundi
Powered by Kunena Forum