Pojava raka korena na sadnicama voćaka u rasadnicima - Gordana Jovanović

Više
20 feb 2018 11:02 #31737 od Jovanović Gordana
Na području juga Srbije osim voćarske proizvodnje, značajno mesto zauzima i gajenje voćnog sadnog materijala. S obzirom da kvalitetan i zdrav sadni materijal predstavlja osnov za uspešnu i rentabilnu voćarsku proizvodnju, to se tokom vegetacije obavljaju zdravstveni pregledi sadnica i vrši detaljna kontrola od strane stručnih službi ovlašćenih za obavljanje tih pregleda. Tom prilikom registruju se ekononomski značajni štetni organizmi, paraziti i štetočine, a posebna pažnja se posvećuje karantinskim štetnih organizmima.
Tako je na sadnicama jabuke registrovano i laboratorijski dokazano prisustvo karantinske, izuzetno destruktivne bakterije Erwinia amylovora, prouzrokovača bakteriozne plamenjače jabučastih voćaka. Zapažena je i pojava bradavičastih izraštaja (guka, tumora) na korenu i korenovom vratu, kao i simptomi kosmatosti korena na sadnicama u rasadnicima. Detaljnim pregledom koji je zasnovan na vizuelnom posmatranju, a sudeći na osnovu ispoljenih simptoma, sa dosta verovatnoće se može pretpostaviti da izrasline na sadnicama nastaju kao posledica destruktivne aktivnosti bakterija iz roda Agrobacterium – Agrobacterium tumefaciens i Agrobacterium rhizogenes.

Simptomi bolesti - Na obolelim voćnim sadnicama uočava se pojava guka - tumora na korenovom vratu i korenu, dok se na vinovoj lozi tumori i guke prvenstveno javljaju na izbojcima - lukovima, a slabije na korenu i korenovom vratu Tumori su u početku mekani i svetlo smeđe nijanse, a kasnije odrvene, potamne i postaju hrapavi.
Na sadnicama koštičavih vrsta voćaka – višnja, šljiva, breskva, kajsija, zatim i jabučastih voćnih vrsta - jabuka i kruška, zapaža se pojava bradavičastih izraslina (tumora) različite veličine i oblika, ispoljene na korenom vratu i korenovim žilama. Veličina tumora zavisi od biljke domaćina i mesta formiranja. Na korenovim žilama tumori su u početku razvoja veličine ploda lešnika, a kasnije su i znatno veći. Na korenovom vratu tumori dostižu veličinu čovečje pesnice.
Na sadnicma višnje i šljive tumori se nalaze u zoni korenovog vrata i na korenovim žilama, a mahom su okruglastog oblika.
Na sadnicama breskve bradavičaste izrasline se prvenstveno zapažaju na korenovom vratu, kompaktni su, nepravilnog oblika i različite veličine. U oktobru mesecu, prilikom vadjenja sadnica uočava se da tumori imaju tamnomrku boju i naboranu površinu. Pri dodiru lako se lome, odvajaju i otpadaju sa sadnica.
Na sadnicamna šljive i sejancima divlje kruške osim bradavičastih izraslina zapaža se i pojava bujnijeg razvoja korena ispoljena u vidu jačeg stvaranja nežnih, tankih žilica. Vrlo često ovo bujanje korena je masovno što odaje utisak kosmatosti korena.

Ciklus razvoja - Bakterija živi u zemlji, a infekciju ostvaruje preko ozleda na korenu i korenovom vratu. Ozlede su posledica oštećenja od insekta ili prilikom sprovođenja agrotehničkih mera. Bakterija se prenosi sadnim materijalom, česticama zemljišta, priborom za orezivanje, vodom za navodnjavanje, insektima i dr.

Razlozi jače pojave korenovog raka na sadnicama voćaka u rasadnicima Pretpostavlja se da je jedan od glavnih razloga jače pojave raka korena na sadnom materijalu taj što se ova proizvodnja obavlja duži niz godina na jednoj parceli. Radi se o proizvodjačima, rasadničarima koji poseduju male površine zemljišta, mali zemljišni fond, te zbog toga nemaju mogućnosti zamene zemljišnih parcela, odnosno primene plodoreda. Isto tako, dobar deo proizvodjača uzima zemljište u zakup na više godina i u tom periodu maksimalno koristi zemljište samo za proizvcodnju sadnog materijala. Posedujemo podatke da je i nakon sedam godina od proizvodnje sadnog materijala na jednoj parceli, ponovo zapaženo prisustvo Agrobacterium tumefaciens na mladim biljkama i divljačicama u rastilu.
Osim toga, dezinfekcija pribora za kalemljenje (noževa i dr.), ruku i materijala prilikom kalemljenja obavlja se samo kod većih individualnih proizvodjača, dok se dezinfekcija zemljišta protiv parazita i štetočina uopšte ne obavlja.
Tokom zdravstvenih pregleda sadnica u rasadnicima, tokom vegetacije, teško je vizuelnim posmatranjem, bez vadjenja biljaka, razlikovati obolele od zdravih sadnica. Jer, vrlo često sadnica prve klase kao najkvalitetnija može posedovati na korenovom sistemu tumore različitih veličina
Štetnost Ovi tumori remete funkciju korena, poremećen je protok vode i mineralnih materija iz zemlje. Zaražene sadnice se suše ili zaostaju u porastu u odnosu na zdrave.

Suzbijanje - Jedna od osnovnih mera suzbijanja ove bakterije jeste proizvodnja zdravih sadnica u rasadnicima. To znači da se mora primenjivati dugogodišnji plodored, gde će se gajenje biljaka smenjivati posle tri i više godina. Zatim, obavezna je dezinfekcijs pribora za kalemljenje, ruku i materijala. Obolele sadnice nakon vadjenja iz zemljišta eliminisati iz rasadnika i spaliti, a preostale obavezno dezinfikovati preparatima na bazi bakra.
U proizvodnji zdravih voćnih sadnica značajno mesto zauzima i redovna zdravstvena kontrola od strane stručnih lica koja rade u poljoprivrednim savetodavnih i stručnim službama, a posebno zdravstvena kontrola prilikom stavljanja u promet (kako unutrašnjeg za područje naše zemlje, tako i spoljašnjeg, kada se sadnice izvoze van granica naše zemlje) i dr.

PSSS LESKOVAC
Mr Gordana Jovanović

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 1.036 sekundi
Powered by Kunena Forum