Bolesti strnih žita

Više
19 feb 2018 10:22 #31713 od Janković Vesna
Bolesti strnih žita se dele na bolesti semena, bolesti lista i bolesti stabla.Bolesti semena su: Tilletia tritici-Glavnica pšenice- potpuno uništava unutrašnjost zrna koje je pretvoreno u crnu masu spora /trula riba/, Claviceps purpurea- Glavnica raži na mestu pojedinih zrna u klasu javljaju se ljubičasto crne sklerocije dužine do 2 cm. Zaraženo zrno je izuzetno otrovno za ljude i stoku. Ustilago spp.-Gar pšenice i ječma -klas je u potpunosti uništen i ispunjen crnim sporama.Veoma česta situacija na terenu je da proizvođač seje deklarisanu semensku pšenicu jedne godine a sledeće dve prvu i drugu reprodukciju /seme iz sopstvene proizvodnje; ili svake godine na manjoj površini seje deklarisano seme a većinu površine zaseje semenom iz sopstvene proizvodnje. Problem nastaje i to veliki, ako se poseje seme iz sopstvene proizvodnje koje nije tretirano fungicidom.U slučaju da se mora sejati seme iz sopstvene proizvodnje potrebno je takvo seme zaštiti fungicidima što se preporučuje kao obavezna mera.Tretiranje semena žitarica sa fungicidima je osnov za očuvanje zdravstvenog stanja semena i cele biljke u kasnijim fazama razvoja. Netretirano seme ne mešati sa tretiranim semenom – obavezno sejati na odvojene parcele. Za tretiranje semena se mogu koristiti neki od sledećih fungicida ( na bazi aktivnih materija; mankozeba,dinikonazola, tebukonazola).Bolesti stabla su : SIVA PEGAVOST LISTA -Septoria tritici ,PEPELNICA- Erysiphae graminis, LISNE RĐE- Puccinia spp. Većina ovih bolesti ubrzava starenje/propadanje gornja tri lista /koji su i nosioci prinosa/ i na taj način značajno smanjuju prinos.Smanjenje prinosa od 5% do 25% a često puta i više .Javljaju se još u jesen prezime zajedno sa žitom i u proleće sa nastavkom vegetacije započinju intenzivan razvoj i širenje.Sa donjeg lišća bolest se u povoljnim vremenskim uslovima brzo šire na gornje lišće.U slučaju pojave ovih bolesti primeniti fungicide pri masovnoj pojavi simptoma na donjem lišću a pre početka širenja zaraze na gornja tri lista i klas (faza vlatanja i faza razvoja zastavičara).Fungicidi koji se koriste za suzbijanja bolesti lista su preparati na bazi aktivnih materija (propikonazola,tebukonazola,mankozeba,pikoksistrobin+ciprokonazol).Bolesti klasa – fuzarioze : Fuzarioza klasa se javlja u cvetanju i mlečnoj zrelosti . Do infekcije dolazi pri temperaturama od 20°C do 30 °C i relativnoj vlažnosti vazduha minimum 85% . Delovi klasa klasići ili ako je zahvaćena poslednja internodija čitav klas uginjava i postaju slamnasto žute boje. Na vretenu klasa i pri osnovi klasića javlja se narandžasta navlaka. U zaraženim klasovima se formiraju zrna različitog stepena nalivenosti-od normalnih do potpuno šturih zrna, dolazi do opadanja kvaliteta zrna usled slabog nalivanja zrna koje izaziva smanjenje specifične težine. Može doći do pojave mikotoksina koji do te mere izmene izgled zrna da ono prestaje da bude upotrebljivo za dalju preradu u mlinovima.
Za fuzarioze klasa primenju se neki od sledećih fungicida ( aktivne materije tiofanat-metil +epoksikonazol,ciprokonazol+propikonazol). Na području Kolubarskog okruga trenutno je aktuelna prihrana strnih žita , proizvođačima se takođe preporučuje i pregled parcela na prisustvo simptoma bolesti lista. Ukoliko se primete simptomi na donjem lišću obavezano je konsultacija stručnog lica i zaštita useva odgovarajućim preparatom.
dipl.ing.Vesna Janković

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.347 sekundi
Powered by Kunena Forum