Zaštita vinove loze

Više
30 maj 2017 08:06 #28216 od Karapandžić Bojana
Karapandžić Bojana je napravio novu temu: Zaštita vinove loze
Na području delovanja PSSS Leskovac vinova loza se zavisno od sorte nalazi u različitim fenofazama od cvasti potpuno razvijene do početak cvetanja ( BBCH 53 – 62 ).
Vinova loza ulazi u fenofazu kada je naojsetljivija na infekciju patogenima prouzokovačima plamenjače ( Plasmopara viticola ) i pepelnice ( Uncinula necator ).
Nestabilno vreme sa čestim padavinama tokom protekle nedelje, dugi periodi vlaženja lista, kao i trenutni vremenski uslovi u vinogradima ( visoka relativna vlažnost vazduha tokom noći, dugotrajne rose i optimalne temperature ), doprinose razvoju ovih patogena.
U cilju zaštite vinove loze preporučuje se primena sledeće kombinacije fungicida:

Mikal flash ( a.m. fosetl -aluminijum + folpet ) 0,3 -0,4%
Luna expirience ( a.m. tebukonazol + fluopiram ) 0,04 l/ha

Na feromonskim klopkama na lokacijama monitoringa beleže se povremeni ulovi i niske brojnosti pepeljastog grožđanog moljca ( Lobesia botrana ). Vizuelnim pregledom cvasti vinove loze nisu uočena položena jaja i piljenje larvi ove štetočine. Proizvođačima se preporučuje pregled cvasti na prisustvo larvi ove štetočine i ukoliko se uoči njihovo prisustvo primena nekog od insekticida na bazi aktivne materije cipermetrin ( Cipkord 20 EC, Notikor ili Crna mamba ) 0,03%.

Bojana Karapandžić, dip.ing.polj.
PSSS Leskovac

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.457 sekundi