Vinogradarski registar

Više
29 mar 2019 14:25 #36921 od Mladenović Nebojša
Osnovni cilj upisa u Vinogradarski registar je da se utvrde površine pod vinovom lozom (sa svim osobinama, karakteristikama i specifičnostima) kao i proizvodni potencijal vinove loze, što predstavlja obavezu u procesu usklađivanja sa standardima EU. Zakonom o vinu predviđena je obaveza upisa u Vinogradarski registar svih fizičkih lica, kao i pravnih lica i preduzetnika koji proizvode grožđe namenjeno prometu i preradi a koji imaju vinogradarske parcele veće od 10 ari. Ova obaveza se takođe odnosi i na vinogradare koji imaju manje od 10 ari vinograda, a svoje grožđe stavljaju u promet. Upis u registar vrši se na osnovu zahteva koji podnosi pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice nekoj od najbližih kancelarija. Za područje Pčinjskog okruga (Vranjski rejon kao vinogradarsko područje) nadležna je kancelarija u Nišu. Svakom proizvođaču grožđa prilikom upisa u Vinogradarski registar dodeljuje se registarski broj i izdaje izvod iz registra sa brojem vinogradarske parcele kao i grafički prikaz tih parcela. Proizvođač grožđa može da ima samo jedan registarski broj. Ako dođe do promena u registar, one se upisuju u roku od 15 dana od dana nastanka promene. Proizvođači grožđa su dužni da svake godine posle berbe, a najkasnije do 15. novembra, a prvenstveno u cilju određivanja proizvodnog potencijala, Ministarstvu poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede prijave promene podataka o godišnjoj proizvodnji grožđa sa rodnih vinogradarskih parcela. Proizvođač se briše iz registra ako podnese zahtev za brisanje na osnovu odluke o prestanku obavljanja delatnosti. Brisanje može biti pokrenuto i po službenoj dužnosti. Za sve vrste pomoći u cilju upisa u Vinogradarski registar, a prvenstveno oko popunjava Obrasca VV 1, proizvođači grožđa mogu da se obrate savetodavcima za voćarstvo i vinogradarstvo Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Vranje.


Savetodavac za voćarstvo i vinogradarstvo
mr Nebojša Mladenović

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.288 sekundi
Powered by Kunena Forum