Upis u Vinogradarski registar i prijava prinosa - Biljana Nikolić

Više
16 maj 2018 09:17 #32902 od Nikolić Biljana
Nikolić Biljana je napravio novu temu: Upis u Vinogradarski registar i prijava prinosa - Biljana Nikolić
Upis u Vinogradarski registar i prijava prinosa - Biljana Nikolić

Osnovni cilj upisa u Vinogradarski registar je da se tačno utvrde površine pod vinovom lozom i proizvodni potencijal, što ujedno predstavlja i obavezu u procesu usklađivanja sa standardima EU.
Upis je zakonska obaveza. Zakonom o vinu je predviđena obaveza upisa u Vinogradarski registar svih pravnih, odnosno fizičkih lica i preduzetnika koji proizvode grožđe namenjeno prometu, a imaju više od 10 ari pod vinovom lozom. Ova obaveza se takođe odnosi i na vinogradare koji imaju manje od 10 ari vinograda, a svoje grožđe stavljaju u promet. Poljoprivredni proizvođači koji nisu upisani u Vinogradarski registar neće moći da prodaju vino koje proizvode.
Upis u Registar vrši se na osnovu zahteva koji podnosi pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice nekoj od najbližih kancelarija Stručne organizacije za vođenje Vinogradarskog registra „Centra za vinogradarstvo i vinarstvo Niš“ prema sedištu proizvođača grožđa-pravnog lica, odnosno prebivalištu proizvođača grožđa-fizičkog lica. Kancelarije se nalaze u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Aleksandrovcu, Negotinu i Nišu. Zahtev se podnosi na Obrascu VV1-Zahtev za upis u Vinogradarski registar.
Upisom u vinogradarski registar obaveze vinogradara ne prestaju. Naime, proizvođači grožđa su dužni da svake godine posle berbe, a najkasnije do 15. novembra, ministarstvu prijave promene podataka o godišnjoj proizvodnji grožđa sa rodnih vinogradarskih parcela. Prinos grožđa se prijavljuje na obrascu VV1 tako što se popuni Sekcija 1-opšti podaci o poljoprivredniku i Sekcija 3-gde se upisuje prinos za prijavljene parcele.
Na istom obrascu (VV1) se podnosi i zahtev za promenu podataka u Vinogradarskom registru, promene podataka o proizvođaču grožđa, promene podataka o vinogradarskim parcelama. Sve nastale promene podataka upisanih u Registar prijavljuju se u roku od 15 dana od dana nastale promene.
Proizvođači koji na kućnu adresu dobiju zahtev za upis u Vinogradarski registar, a ne poseduju vinograd treba da napišu izjavu u kojoj pod punom krivičnom odgovornošću izjavljuju da nemaju vinograd i pošalju u Centar za vinogradarstvo i vinarstvo u Nišu.Za sve bliže informacije proizvođačima grožđa su na raspolaganju institucije: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, neka od šest najbližih kancelarija Stručne organizacije za vođenje Vinogradarskog registra „Centra za vinogradarstvo i vinarstvo Niš“ kao i Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Republike Srbije.
PSSS Smederevo, Biljana Nikolić

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.436 sekundi