Упис привредне делатности Удружења

Više
24 jun 2019 11:11 #37860 od Gavrilović Vladica
Кад удружење стекне статус правног лица, односно по добијању решења о упису у Регистар удружења може да се поднесе пријава уписа привредне делатности коју удружење непосредно обавља.
Упис привредне делатности коју удружење непосредно обавља и којом стиче добит у складу са Законом о удружењима, покреће се подношењем пријаве за упис привредне делатности у Регистар привредних субјеката и доказа о уплати накнаде у износу од 2.800,00 динара, сходно Одлуци о накнадама за регистрацију и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре у поступку вођења Регистра привредних субјеката и Регистра јавних гласила, на рачун број 840-29770845-52, модел 97, позив на број(обавезно притисните линк Позив на број и добијени број унесите у уплатницу), прималац АПР, сврха уплате: накнада за упис.
По доношењу Решења о упису привредне делатности удружења/савеза удружења у Регистар привредних субјеката, тај се податак по службеној дужности евидентира у Регистру удружења без доношења посебног акта.
Промена привредне делатности или брисање привредне делатности се врши подношењем пријаве, документације и доказа о уплати накнаде у висини од 2.800,00 динара, Регистру привредних субјеката, а по доношењу Решења о промени или брисању делатности, тај податак се евидентира у Регистру удружења без доношења посебног акта.


Напомена:
Законом о удружењима је прописано да се Регистру привредних субјеката пријављује привредна делатност (само једна и то она претежна), која се региструје уписом шифре делатности и описом делатности на начин прописан Законом о класификацији делатности. Како је Законом такође прописано да се у Регистар удружења уписују и друге делатности и активности које удружење непосредно обавља, а у складу са чланом 6. Закона о класификацији делатности то ће се у Регистар удружења, а на основу пријаве за упис, ове делатности регистровати као:
 9412 - делатности струковних удружења или
 9499 - делатност осталих организација на бази учлањења.

ПССС Неготин, Владица Гавриловић

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.368 sekundi
Powered by Kunena Forum