Економско финансијски подстицаји за оснивање нових задруга

Više
22 dec 2017 09:44 #30997 od Đukić Ružica
Đukić Ružica je napravio novu temu: Економско финансијски подстицаји за оснивање нових задруга
У прошлој 2017 години Влада Србије донела је одлуку да се уложи 25 милиона еура у оживљавање задругарства.Циљеви овог програма били су:
1. Основати задруге у срединама где оне не постоје или где су угашене
2. Унапредити сировинске базе за повећање млека, меса, воћа , поврћа и других пољопривредних производа
3.Обновити опрему и складишне капацитете
4.Повећати конкурентност кроз изградњу и опремање сушара , хладњача млекара и месара
Задруге су могле остварити право на финансирање следећих програмских активности:1. Набавку живих животиња за потребе повећања основног стада 2.Набавку опреме за фарме за производњу млека и меса 3.Формирање вишегодишњих засада 4.Набавку опреме за пољомеханизацију за производњу воћа поврћа и других биљних производа 5.Изградња објекта за прераду производа 6.Набавка опреме за потребе шроизводње и повећања могућности извоза.
Задруге не могу минимум 3 године да отуђе средства(опрема, објекти, механизација и сл.)која су набављена финансирањем овог пројекта.
Приликом подношења захтева , задруге су биле у обавези да поднесу следећу документацију:1. Попуњен образац пријаве 2. Извод из АПР 3.Оснивачки акт задруге 4.Годишњи финансијски извештаји за 2015 и 2016 годину 5.Пописна листа основних средстава на дан 31.12 2016 године 6. Потврда Пореске управе да је измирене све обавезе по основу пореза 7.Потврда локалне самоуправе да је задруга измирила све обавезе према локалној самоуправи 8. Писмена сагласност локалне самоуправе да даје подршку пројекту за који задруга конкурише 9. Потврда да није изречена мера забране делатности 10.Потврда да рачун није у блокади 11.Потврда АПР да није покренут стечајни поступак 12.Отворен наменски рачун код Управе за трезор

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.249 sekundi