Međunarodni zadružni principi

Više
26 sep 2017 08:54 #30102 od Ševarlić Radovan
Zadrugarstvo, kao pokret, organizovano je na određenim međunarodnim principima. Ovi principi predstavlju polaznu osnovu za nastanak i uspešno poslovanje zadruga u celom svetu.
Najvažniji zadružni principi su:
1. Princip dobrovoljnog i otvorenog članstva podrazumeva da su zadruge otvorene za sva lica koja izraze želju i potrebu da svoje ekonomske i druge interese ostvare kroz članstvo, uz poštovanje svih obaveza koje iz toga proizilaze.
2. Kotrola poslovanja od strane zadrugara vrši se preko članova koji treba da preuzmu aktivnu ulogu u procesu kontrole poslovanja, ali i donošenja odluka koje se mogu smatrati da imaju strateški značaj u formulisanju razvojne politike
3. Ekonomska participacija članova ostvaruje se tako sto svoje ekonomske interese ostvaruju poslovanjem preko zadruge, čime doprinose povećanju kapitala same zadruge.
4. Autonomnost i nezavisnost ogleda se u samostalnosti koje zadruge imaju u odnosu na političe, verske i druge uticaje
5. Princip zadružnog obrazovanja ogleda se u potrebi stalnog usavršavanja i obuke članova.
6. Međuzadružna saradnja podrazumeva uspostavljanje i negovanje dobre komunikacije za drugim zadrugama i savezima.
7. Princip brige za zajednicu ogleda se obavezi učešća u javnom životu i brizi za lokalnu sredinu u kojoj zadruga i njeni članovi žive i posluju.
Dipl.ing Radovan Ševarlić

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.429 sekundi
Powered by Kunena Forum